Det betyr at innbyggerne i bare 91 kommuner har et dårligere tilbud enn bodøværingene. Dette er dypt forstemmende, og noe kommunens ledelse raskt må rydde opp i.

Rangeringen er gjort av konsulentselskapet Agenda Kaupang, som har målt kvaliteten på og kostnaden for kommunale tjenester samt kommunenes finanser.

Kåringen ser også spesielt på de 23 største kommunene, kommuner med størst kompetanse og størst mulighet til å utnytte stordriftsfordeler.

De burde gjøre det ekstra godt, men også her kommer Bodø svært dårlig ut. Bodø er, sammen med Tromsø og Ålesund, den eneste store kommunene som kommer lavere enn nr. 200 av samtlige kommuner.

Trøsten for Bodø kommune får være at det ikke er dårlige, eller dyre kommunale tilbud som trekker mest ned. Her scorer Bodø relativt godt.

For selv om Bodø er ikke blant de ti beste på noe tjenesteområde - som helse, skole, barnehage, samferdsel og kultur - så havner kommunen på 99. plass når man ser alle under ett.

Hovedproblemet er Bodø kommunes finanser. - Der kommer Bodø veldig dårlig ut, sier konsulent Bjørn A. Brox i Agenda Kaupang til AN.

Jeg har ingen god forklaring på det, sier han videre, og kan ikke se noen god grunn til det. Men Bodø kommunes lave score blant de store kommunene vitner om at de ikke får nok igjen for sine stordriftsfordeler.

Så dårlige finanser som Bodø har gir kortsiktig og dårlig styring, heter det i rapporten og det kan bli et stort problem i den økonomiske tid norske kommuner er på vei inn i.

En kombinasjon av reduserte oljeinntekter, stadig eldre innbyggere og økte klimakostnader vil presse fram en kraftig effektivisere offentlig sektor framover.

Da kan dagens dårlige finanser komme til å ramme tjenestetilbudet til kommunens innbyggere mye hardere enn de gjør i dag. Derfor haster det med å ta grep for å rette opp situasjonen så raskt som mulig.

Slik sett er det oppløftende at kommunedirektør Kjell Hugvik er skuffet over plasseringen, men ikke overrasket.

Dette bekrefter budskapet jeg hadde i framleggingen av budsjett og økonomiplan i fjor, sier han til AN, og varsler raske grep. Ja, omstillingen er alt i gang, sier Hugvik, blant annet gjennom det såkalte Grønn økonomi-prosjektet.

Hugvik har også lagt fram konkrete kuttforslag, som politikerne stemte ned.

Hugvik sier til AN at han har respekt for det, men på et eller annet tidspunkt må denne kommunen ta større strukturelle grep.

Det er et klart budskap, som politikerne bør ta på største alvor.

Bodø kommune driver akkurat nå over evne økonomisk, og tas det ikke raske grep vil det over tid ramme tjenestetilbudet knallhardt.

Det bør ingen bodøpolitiker kunne leve med.