Sundnes har hatt stillingen som assisterende fylkeslege hos Fylkesmannen i Nordland siden 1. mars i 2018. Siden november 2018 har han vært konstituert fylkeslege.

Han er utdannet lege og er spesialist i indremedisin og endokrinologi (hormonssykdommer). Før han begynte i jobb hos Fylkesmannen i Nordland har han blant annet jobbet ved St. Olavs hospital i Trondheim og Nordlandssykehuset i Bodø.

Sundnes er også utdannet veterinær og jobbet en kort stund som det før han penset inn på medisinstudiet. 46-åringen overtok etter Jan Petter Lea som har hatt stillingen fram til 1. mai 2019.

– Jeg er stolt og beæret over å få overta stafettpinnen som fylkeslege i Nordland. Helse- og omsorgsavdelingen er en avdeling sammensatt av veldig kompetente medarbeidere som representerer et stort spekter av profesjoner og som dekker fagfeltet vi er satt til å følge med. Det er et privilegium å få være med å sørge for at de som bor og besøker fylket vårt får helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet hvis og når de har behov for det.

– Kommunenes tjenester er etter hvert blitt omfattende og komplekse og det er en viktig oppgave for alle oss som jobber hos Fylkesmannen å bidra til at disse er helhetlige og sammenhengende. Vi har også en viktig rolle i samordning av de ulike aktørene slik at også overganger mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten og i den akuttmedisinske kjeden blir sammenhengende og gode, sier fylkeslege Morten Juul Sundnes til Fylkesmannens hjemmesider.