Arkitekt Gaute Brochmann fortsetter å «koke suppe på en spiker» når han igjen tar til orde for å skrinlegge ny flyplass i Bodø. Som arkitekt burde man forvente mer av å skjønne at dette dreier seg om et byutviklingsprosjekt som gir helt andre muligheter for byen ved å flytte flyplassen. Når han også viser til SSBs framskrivning av befolkningsutviklingen, går han jo rett i fella ved å unnlate å se på premissene for tallene, nemlig at disse er basert på dagen næringsliv og andre samfunnsendringer som ventelig vi finne sted de kommende år. Vi ser allerede store strukturendringer i næringslivet i fylket. Med de muligheter som flytting av flyplassen gir for tilrettelegging for ny næringsutvikling vil dette kunne gi Bodø samfunnet en helt annen «go» enn hva en statisk betraktning som Brochmann evner å se med sine Oslo-briller.