For noen dager siden sa Avinorsjef Dag Falk-Petersen til Nord24 at det er usikkerhet om flere store flyplassprosjekter i Norge kan realiseres. Bakgrunnen er det plutselige - og dramatiske - fallet i Avinors inntekter som en følge av korona-krisen.

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i AN mener at det kan få svært uheldige konsekvenser for "Nye Bodø Lufthavn". - Men er nå det så sikkert?

Flytrafikken er blitt nesten borte overalt i verden, men den kommer tilbake. Men omfanget vil helt sikkert bli kraftig redusert i mange år fremover. - Kanskje vil vi aldri reise så ofte som før krisen kom? Verdensøkonomien har i tillegg fått et alvorlig tilbakeslag, turisttrafikken vil minke og møte- og konferansemarkedet vil endre seg kraftig.

Dette betyr at tiltak for å øke kapasiteten på flyplassene knyttet til mer flytrafikk ikke lenger kan forsvares. Planleggingen for en tredje rullebane på Gardermoen kan legges i skuffen. Det samme gjelder nytt terminalbygg i Tromsø. Slike omprioriteringer vil frigjøre investeringskapital for Avinor.

Andre flyplasstiltak knyttet til tekniske og sikkerhetsmessige forhold vil fortsatt ha sin begrunnelse. Det gjelder særlig behovet for å erstatte den bortimot nedslitte rullebanen i Bodø. Den nye flystripen kan bygges relativt raskt. Den noe luftige ideen om kombinert luftfart/ jernbane/havneterminal bør utsettes inntil et slikt behov kan forsvares.

I disse dager diskuterer fylkestinget forslaget til Nasjonal Transportplan 2022-2033. Der er ny flyplass i Bodø gitt første prioritet. Siden Stortinget vedtok den forrige planen med oppstart av flyplassen innen 2022 og at restbevilgningen skulle komme i perioden frem til 2027, burde veien være åpen for et positivt vedtak som også Stortinget kan slutte seg til.

Men det forutsetter enstemmige vedtak på fylkestinget og kraftfull påvirkningsinnsats frem til Stortingets behandling i juni 2021.