Gå til sidens hovedinnhold

Ny eldrerådslov

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eldrerådsloven fra 1991 utgår og nye rammevilkår gjelder. Særlov og rundskriv erstattes med kommunelov, forskrift og veileder. Kommunelovens § 5-12. Endringene er i realiteten en svekkelse av den opprinnelig lov av 1991, fordi det legges mer vekt på kommunalt selvstyre en like rettigheter for eldre uavhengig av kommunal holdning. Tilbakemeldingene fra dagens eldreråd bekrefter ulike holdninger til de eldres rettigheter.

I Veileder for eldreråd som er oppdatert 09.09.19. står det i punkt 2.4 Eldrerådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn, videre står det (eldrerådet skal representere interessene til de eldre i kommunen). Men så står det videre: Det er ikke krav om at en må være folkeregistrert som bosatt i kommunen eller i en av kommunene i fylket, for å kunne velges til å sitte i eldrerådet. For valg av medlemmer til rådene gjelder dermed ikke valgbarhetskravene i kommuneloven.

Hvordan kan man ivareta interessene for eldre i sin kommune vist man er bosatt et annet sted i landet? Jeg forstår det ikke.
Ingvald Sørensen

Kommentarer til denne saken