Ny bydel totalt uten handel? Er det i tråd med det folk i Bodø ønsker seg?

Hvorfor har ikke AN prøvd å analysere hvordan posisjonens Politiske Plattform for perioden 2019 til 2023 vil innvirke på planleggingen av den nye bydelen?

Sitat fra avsnittet om byutvikling: "Sentrumshandelen skal skjermes for handelsutvidelser utenfor sentrum". Programpunktet synes å være tatt inn i plattformen etter forslag fra MDG.

Hvorfor skal det ikke tillates at det drives handel utenfor Bodøs sentrum?

Om den politiske ledelsen i byen helt tilbake til 1816 ikke ville tillate etablering av handelsforetak utenom de man hadde 100 meter fra Hundholmen, ville "byen" vært på størrelse med f eks Beiarn.

Man kan ikke både ønske byutvikling og samtidig begrense byutvikling ved å pålegge restriksjoner, dvs gi monopol til noen få foretak i sentrum.

Hvor stor hadde f eks Oslo vært om det bare skulle drives handel i Vika?

Det er vel snart på tide at noen "som er på Facebook" etablerer en folkeaksjon FOR handelsvirksomhet i den nye bydelen.

Er det noe redaksjonen i AN leser og spinner videre på i spaltene sine, er det innlegg på Facebook, Twitter og YouTube.

Da ville avisa reagert og stilt spørsmål om urimeligheten ved å ikke tillate handelsvirsomhet i den nye bydelen.