Gå til sidens hovedinnhold

Her er den egentlige historien om alle aktørene i milliardspillet i Bodø

Artikkelen er over 3 år gammel

Tirsdag 2. oktober 2018: Danny Hayes er sint. Veldig sint. Kanskje ikke så rart. Han har akkurat fått vite at Aecom, verdens største ingeniørselskap, trekker seg ut av datasentersatsingen til Borealis Engineering.

Det betyr i praksis spikeren i kista for selskapets datasenterplaner i Bodø-regionen – det som var igjen etter Bodø kommune trakk seg ut av smart city-planene i høst. Og umuliggjør gjennomføring av sponsoravtalen med Bodø/Glimt.

Årsaken er all den negative omtalen selskapet har fått, i all hovedsak rettet mot frontfiguren Hayes.

Som reagerer med å varsle søksmål mot Bodø Nu.

Onsdag 3. oktober 2018: Nordområdesenteret arrangerer debattmøtet «Is the smart city sustainable? The case of Bodø», et skråblikk på «Ny by – ny flyplass».

Stephan Skjelvan, leder av utviklingsseksjonen i Bodø kommune, redegjør for prosjektet og hvordan man tenker seg å finansiere byggingen av den nye bydelen i Bodø.

Han sier at visjonen er å få parret lokale bedrifter med store internasjonale aktører og dermed sikre at både lokale interesser og økonomien blir ivaretatt.

Fra tredje benkerad i Litteratursalen sitter Simon Flack og vet at Bodø kommune fikk dette servert på et sølvfat for bare et par måneder siden, men valgte å trekke seg ut fullstendig. Av samme årsak som Aecom.

Flack har trukket seg helt ut av selskapene, på grunn av helsa og behov for mindre stress. Han har ikke ønsket å uttale seg om saken, men lenger ned kan du lese en e-post han har skrevet som kaster lys over situasjonen.

Men først: Er det virkelig sånn at Bodø har gått glipp av en smartby-investering og datasentre i milliardklassen, bare på grunn av en eksentrisk amerikaner som snakker i caps lock og er uten impulskontroll? Eller ligger det andre ting bak kollapsen som ennå ikke er kommet fram?

Avisa Nordland har de siste ukene jobbet med å finne de siste bitene i puslespillet om hva som egentlig skjedde da amerikanerne kom til Bodø.

Her kan du lese vår oppsummering av saken fram til 23. august 2018

Bildeserie

Her er aktørene

Trust me

Første gang Danny Hayes ble omtalt av mediene i Bodø, var omkring midten av april i år. Da som president for den amerikanske «stiftelsen» Harvester Trust.

Men allerede her begynner misforståelsene. For denne «trusten» er ikke en stiftelse som vi kjenner begrepet her til lands. Og Hayes var heller ikke noen president, snarere en representant.

Sargent McCormick er en av et tjuetalls gjenværende slektninger etter patriarken Cyrus McCormick, som skapte den første mekaniske innhøstingsmaskinen på 1800-tallet. Slektningene strekker seg aldersmessig over tre generasjoner, men har lite med hverandre å gjøre.

De de har til felles, er en advokat som skal ivareta familiens interesser og avtaler dem imellom. En av disse avtalene er Harvester Trust. Avtalen går ut på at dersom en eller flere i McCormick-familien ønsker å investere i et prosjekt, kan de bruke denne avtalen, med sikkerhet i sine respektive eiendommer eller andre verdier, til å samle inn penger fra ulike investorer til det ønskede formålet.

Visjonen er at trustet skal fokusere på tre områder: Media, jordbruk og teknologi.

I mai fikk Sargent McCormick tilliten fra sine søskenbarn til å ta over ledelsen av Harvester Trust. Den første testen han ble stilt overfor var forsøket på å kjøpe tilbake eierskapet i storavisen Chicago Tribune, som var eid og drevet at Cyrus McCormicks bror, Robert McCormick fra 1910–1926. Han fikk penger fra blant andre Boeing og ulike banker, men oppkjøpet feilet.

Det var gjennom Sandra Goeken Miles, som er eier og direktør for Goeken Group, at McCormick først ble kjent med mulighetene i Bodø. Bakgrunnen var at Simon Flack og Goeken Miles hadde vært i samtaler om smarte gatelys, hvoretter Goeken Miles i en bisetning fortalte om trustet. Flack sendte over prosjektskisse for Ny by til Goeken Miles, som repliserte med «what a brilliant idea», og presenterte dem for styret i Harvester Trust. Styret tente på ideen og bestilte flybilletter til en hel delegasjon til Bodø nærmest umiddelbart.

Besøket ble arrangert og regissert av Odd Emil Ingebrigsten, daværende BRUS-sjef, på Flacks forespørsel. Danny Hayes møtte som representant for Harvester Trust.

Les mer: – De kommer hit som en outsider

Partnere blir konkurrenter

I vår, omtrent samtidig som Danny Hayes første gang blir omtalt i Bodø-pressen, blir selskapet Borealis Industries AS etablert, eid av det Cayman Island-registrerte selskapet Stonebridge (51%) og Trond Larsen og Kjell Ivar Hansen Røsnes (49%).

Formålet er å forankre satsingen i Norge og bruke Borealis som et utviklingsselskap blant annet for å vurdere konsepter for en «smart by» i Bodø.

Larsen og Røsnes investerer én million dollar (rundt 8 mill. kroner) i selskapet, men den summen vil bare rekke til om lag ett års arbeid. Det er dermed behov for betydelig mer driftskapital, eller operational capital som det omtales internasjonalt: Penger som skal dekke utgiftene til lønn og reiser for å skaffe investorer og knytte kontakter. Investorene, Flack, Yalpani og Hayes reiser blant annet til London for å forsøke å finne kapital på mellom 5–20 millioner dollar til dette formålet.

Parallelt går Borealis Industries AS i forhandlinger med Bodø kommune og får omtrent samtidig en intensjonsavtale med Arctic Host om arealer til å bygge datasentre i Bodø og Fauske-regionen.

Det jobbes altså etter to spor innad i Borealis Industries AS: Simon Flack og Danny Hayes konsentrerer seg om Smart City, mens bodøinvestorene går etter datasenter og fibersatsingen.

Bak Stonebridge, som eier 51 prosent av selskapet, står Danny Hayes og Soheila Yalpani, representert av Ince & Co-advokaten Balbir Bindra. Bindra har i oppdrag å etablere en selskapsstruktur der Bindra skal eie 33 % og Hayes/Yalpani 66 %.

Men dette blir aldri formalisert.

Og det er her de store problemene starter, som kanskje kan forklare det som har skjedd videre.

For mens Danny Hayes og co. ønsker å fokusere på Smart City der datasenter er en del av infrastrukturen, vil advokaten gå videre med fibersatsing og datasenter.

Danny mener advokaten dolker ham i ryggen gjennom å ikke få registrert det partnerskapet som var avtalt for deretter å gå i en annen retning enn det som var planlagt.

Simon Flack bekrefter Hayes versjon i en e-post til en rekke mottakere slik:

«Intensjonen var at 51 % av Borealis Industries AS skulle eies av Stonebridge, som igjen skulle eies av Soheila og Danny (66%) og Balbir (33%). Jeg kan vitne om at det var denne eierstrukturen som ble informert om av Bindra, hvor også jeg ville bli tilbudt aksjer i bytte mot hans kunnskap og tekniske kompetanse. Samtalen ble også vitnet av min kone, Janicke Toxen Flack».

  • AN sitter på et stiftelsesdokument der advokaten oppgis som eneste eier av Stonebridge. Og et signert dokument fra 2. mai 2018 der Bindra står som eneste eier.
  • Samt e-poster og vitneutsagn der framgår at intensjonen var et delt eierskap mellom Hayes, Bindra og Yalpani.

Balbir Bindra har ikke besvart ANs henvendelser, tross gjentatte forsøk over to uker.

Bruddet

Overfor de to bodøinvestorene skal Bindra ha gjort det klart at «det er han som er Stonebridge» – noe som ble oppfattet som et forsøk på å styre selskapet i den retning han ville – nemlig mot fiber og datasenter.

Dermed har Trond Larsen og Kjell Ivar Hansen Røsnes i realiteten ikke annet valg enn å forholde seg til det, blant annet for å ikke tape pengene de har gått inn med. Og i generalforsamlingen blir det dermed besluttet å oppløse Borealis Industries AS.

Dette skjer 11. juli, opplyser Røsnes.

Etter kort tid stiftes det to nye selskaper, som går i hver sin retning:

Arctic Capasity (Trond Larsen og Kjell Ivar Hansen Røsnes)–som skal satse på fiber og datasenter og Borealis Engineering (Danny Hayes, Soheila Yalpani og Simon Flack) vil satse på smart city og datasenter.

Stonebridge er nå altså helt ute av bildet. Og i Dagens Næringsliv bekrefter Hansen Røsnes og Larsen at en stor del av pengene de gikk inn med er borte: «Over 1,5 millioner var sendt til et selskap på Jomfruøyene. Over 300.000 dollar var brukt opp», skriver DN.

Dokumenter AN sitter på kan tyde på at pengene som er «borte» faktisk er gått til det som var hensikten med dem: «operational capital» til etablering av selskapsstrukturen og kontakt med banker, samt representasjon og reiser for delegasjonen som besøkte blant annet Bodø, London og Oslo i perioden mai og juni 2018, i tillegg til en reise til Sør-Korea for Bindra.

Nytt AS stiftet

Dette bekrefter bodøinvestorene overfor AN:

– Oppstart av en helt ny virksomhet medfører normalt både høye kostnader og høy risiko, spesielt hvis man arbeider i et internasjonalt marked. Vi har hatt store oppstartsutgifter til både advokater og konsulenter, sier Trond Larsen, men understreker:

– Midlene er brukt som avtalt og etter hva som var budsjettert med. Det foreligger også regnskap, og vi har ikke kjennskap til noe snusk.

Larsen og Røsnes sitter i avviklingsstyret for Borealis Industries og kan derfor ikke kommentere detaljer om hva som skjedde. Avviklingsstyret arbeider fortsatt med å ferdigstille det endelige avviklingsregnskapet.

Om kontakten med Danny Hayes, sier de:

– Han hadde nok tilgang til et nettverk i USA, men vi fikk ikke noe inntrykk av at disse relasjonene hadde vært av noe langvarig karakter.

Arctic Capasity AS ble formelt registrert i Brønnøysundregistrene 10. oktober 2018. Formålet er «Investering i fast eiendom, herunder utleie, drift kjøp og salg, samt investering i aksjer og andre verdipapirer, og alt som står i forbindelse med det».

– Hva er Arctic Capacity og hvilket formål har selskapet?

– Arctic Capasity er et helt nytt selskap vi har etablert som skal fokusere på digital infrastruktur – det vil si fiber og datasenter.

– Vil det si at dere går videre med datasenter og fiberplanene på egen hånd?

– Vi har jobbet lenge med datasentermarkedet, i både Nord-Norge og resten av Skandinavia. Også på fibersida, der det er dårlig med utenlandsforbindelser.

– Har dere fortsatt et samarbeid med Balbir Bindra?

– Det har vi i utgangspunktet ingen kommentar til. Men vi ser på ham som en veldig seriøs advokat, og en meget solid kar. Balbir har et solid nettverk som er veldig interessant for Arctic Capacity. Vi vil samarbeide videre med ham framover.

– Har dere fortsatt kontakt med AECOM?

– Det har vi ingen kommentar til.

Røsnes og Larsen avslutter:

– Det er en kjempeutfordring å skulle kommentere disse tingene, da vi er bundet av taushetsklausuler. Disse avtalene er veldig tydelige på at man ikke skal kommunisere avtalenes innhold, som er veldig sensitivt og konfidensielt.

Den observante leser har nå fått med seg at selv om de to selskapene nå beveger seg i ulik retning, har de også en felles interesse:

Datasenter.

Et marked som er større enn det er mulig å fatte. Og at begge vil ha AECOM med på laget – den virkelige motoren i satsingen – som både bygger og finansierer datasentre.

Simons historie

Midt i alt dette står Simon Flack. Han går videre med Danny Hayes i det som opprinnelig var ideen–å skape løsninger for smarte byer og etablere datasentre–gjennom selskapet Borealis Engineering og datterselskapet Geddes Labs, som har til hovedmål å parre gode ideer med finansielle muskler.

Flack, som var de to selskapenes ankermann i Bodø, trakk seg ut av prosjekter den 20. august–av helsemessige årsaker. Han har ikke gitt intervjuer til lokalpressen siden.

Flack forteller at han mottar beskjeden om at Borealis Industries er oppløst i New York, sammen med Danny Hayes og Soheila Yalpani, og midt i et møte med Fortress Capital og Aecom Capital.

Beskjeden kommer som et sjokk på ham.

Beslutningen er tatt av et flertall i generalforsamlingen, der Yalpani også sitter, men uten at hun er til stede, får AN fortalt.

Men en e-post som AN sitter med, sendt via en kilde som ønsker å være anonym, kan være med på å illustrere situasjonen.

E-posten er sendt fra Flack til John Lewis i AECOM 17. juli og har en rekke kopimottakere, deriblant Stephan Skjelvan, Lee Stern i Monroe Capital, Daniel Bjarmann-Simonsen, IBM-sjef Henning Andersen, Odd Emil Ingebrigtsen og Sandra Goeken Miles.

I e-posten viser Flack til en telefonsamtale mellom Lewis og Røsnes den 16. juli, der Røsnes skal ha påstått at majoriteten av samarbeidspartnerne til oppløste Borealis Industries er direkte linket til ham selv og Trond Larsen–altså ikke nyetablerte Borealis Engineering med Danny Hayes og Simon Flack i spissen.

«Som et kjernemedlem (CTO) i teamet som har vært involvert i Borealis Industries fra første dag, bestrider jeg denne påstanden og vil herved presentere bevis på at relasjonene det vises til faktisk er direkte knyttet til aktørene i det nyopprettede Borealis Engineering–hvis mål er å fortsette med den opprinnelige visjonen: Skape løsninger for Smart Green Resilient Cities i partnerskap med Bodø kommune og Norge» skriver Flack.

Og fortsetter:

«Jeg har informert viktige samarbeidspartnere om hva som skjer, og vi har full støtte fra alle parter framover. Jeg synes det er ekstremt uheldig at min forklaring til deg om hendelsesforløpet i New York blir trukket i tvil. Min troverdighet har alltid vært ekstremt viktig for meg, både personlig og profesjonelt. Vårt samarbeid med AECOM er også svært viktig for vårt team og våre partnere og jeg vil ikke tillate at løgner ødelegger det forholdet».

I e-posten redegjør Flack hvordan det var ham selv og Danny Hayes, ikke Trond Larsen og Kjell Ivar Hansen Røsnes, som har jobbet med nettverksbygging og forhandlinger med tungvektere som IBM, Microsoft, Cisco og Telenor da de var tilknyttet Borealis Industries AS.

  • Kjell Ivar Hansen Røsnes har fått lese innholdet referert ovenfor. Han skriver i en e-post til AN at: «Sitatene du referer til føyer seg inn i nylig sirkulerte mail med håpløse påstander og infame beskyldninger, noe vi har valgt å ikke kommentere da de framstår uten mening».
  • Han skriver videre at beslutningen om å avvikle Borealis Industries AS ble tatt av et enstemmig styre.
  • Og viser til slutt til sine tidligere uttalelser om årsakene til avvikling av selskapet.

I medvind

Vi skriver medio juli og Simon Flack er i praksis arbeidsløs. For å berge prosjektet blir altså Borealis Engineering stiftet, med et team bestående av Danny Hayes, Soheila Yalpani, Simon Flack, Sandra Goeken Miles og Ben Munkres.

– Selskapet er på dette tidspunktet tomt, men med oss i bagasjen fra New York har teamet et «letter of intent» fra Fortress Capital på 125 millioner dollar og et fra Aecom Capital på 50 millioner dollar. Uka etterpå kommer det også tilbud om 325 millioner dollar i lån fra både Morgan & Stanley og den nederlandske banken ABN Amro. Lokalt er vi i forhandlinger med Odd Emil Ingebrigtsen og Lasse Bang i Arctic Host, forteller Flack.

Samtidig har Jan Gabor i Mo Industripark kontaktet Danny Hayes og Simon Flack for å diskutere et potensielt partnerskap. Peder Naerboe, som er direktør og grunnlegger av Bulk.no, som bygger datasentre og undersjøiske kabler for Google og Facebook, kontakter dem via e-post og vil vite mer om prosjektet.

Verdens største ingeniørselskap og verdens største banker vil altså bygge datasenter i Bodø. Forutsatt tre faktorer:

  • Tilgang til tomt
  • Strøm
  • Kunder

AECOM har allerede flydd over området og uttaler at tomtene på Fauske og i Sundsfjord ser ut til å blant de beste i hele verden. Men salgskontrakter er ennå ikke inngått. Tilgangen til strøm er ennå et usikkerhetsmoment. Og kunder må spikres før aktivaene blir frigitt.

Dette arbeidet skal ta om lag fem måneder, noe som betyr at Borealis Engineering trenger driftskapital til denne perioden, anslagsvis én million dollar – eller 8 mill. kroner.

Dette vil Harvester Trust bistå med. Et dokument AN har sett, signert så sent som 10. september, bekrefter denne avtalen.

Dette takket Bodø nei til

14. august, én måned etter at Borealis Industries er oppløst, og Borealis Engineering stiftet, presenterer Simon Flack sine visjoner for bygging av datasenter og smart city-samarbeid for Bodø kommune, representert ved rådmann, innkjøpssjef, prosjektleder Ny by – ny flyplass, leder av utvikling og innovasjon og kommunaldirektørene for teknisk, utbygging og eiendom og næring og utvikling.

Han skisserer en selskapsstruktur der Borealis Engineering (med Harvester Trust i ryggen – i tillegg til kapital og lån redegjort for ovenfor) etablerer et selskap sammen, et såkalt «joint venture», der kommunen eier 49 prosent og Borealis 51 prosent.

Årsaken til fordelingen er å unngå krav om offentlige anskaffelser og andre krav som et kommunalt selskap må forholde seg til.

Siden det er Bodø kommune som er regulerings- og bygningsmyndighet, vil de fremdeles ha full kontroll over utviklingen – uten å ha investert en eneste skattekrone.

Det er likevel en stor kamel å svelge for en kommune, per tiden med et rødt politisk flertall.

Så etableres et SPV – «special purpose vehicle», som for eksempel kan ha til hensikt å bygge et datasenter. Ved å bruke denne selskapsformen, beskytter man selskapet dersom morselskapet skulle gå konkurs.

Gjennom 35 % egenkapital (stilt av AECOM og Fortress) og 65 % lån, blir Datasenter SPV, for å gi det et navn, automatisk finansiert med 500 millioner dollar.

Slik skulle kommunen få ti prosent

Det har blitt stilt spørsmål om utspillet om at Bodø kommune skulle få ti prosent av utbyttet fra en datasenteretablering, men her skal vi forsøke å forklare hvordan det skulle skje:

Bodø kommune og Borealis' «joint venture» eier 20 prosent av Datasenter SPV (resten eies av investorer og banker).

Datasenter SPV er nå verdt 500 millioner dollar.

Det vil si at Datasenter SPV – bare ved å bli etablert – har gjort morselskapet verdt 100 millioner dollar. Og gjennom sin eierandel på 49 % blir altså Bodø kommunes andel rett i underkant av ti prosent.

Så langt, alt vel. Men vi er jo bare halvveis. For det egentlige målet til Simon Flack og Danny Hayes, er jo smart city-satsingen.

Planen var å bruke inntektene fra enten salg eller drift av datasenteret til å investere i smart city. De anslår at det hadde tatt om lag tre år å få dette fullfinansiert, for deretter å etablere et nytt SPV sammen med kommunen, som kunne bruke inntektene fra datasenteret til å investere i tomt og utbygging av Ny by.

Oppsummert vil det si at pengene til de konkrete prosjektene aldri skulle komme fra Harvester Trust. Trustet, eller eventuelt andre samarbeidspartnere, skulle bare betale ut «operational capital», det vil si lønn og reiseutgifter i treårsperioden man anslo det ville ta å få et datasenter opp og gå.

Og så langt kom prosjektet før Simon Flack ble syk og medieoppslagene begynte.

Overskriftene

For sykdommen blir umiddelbart tolket som et tegn på at «her er det noe muffins» og satt i sammenheng med at Larsen og Røsnes en måned tidligere trakk seg ut av Borealis Industries.

– Den kom riktignok som en konsekvens av deres exit, fordi de tre ukene med å forsøke å berge stumpene av prosjektet ble mer enn kroppen min kunne takle, sier han i dag.

Og sier han forsøkte å tilbakevise spekulasjonene om at Hayes ikke har rent mel i posen allerede på et tidlig tidspunkt – uten hell.

– Danny er ikke som oss andre. Danny er en selger som kommer fra en kultur der det er helt vanlig å legge sannheten på et nivå som overgår virkeligheten. Fordi hele befolkningen er vant til å filtrere bort «the bullshit». I motsetning til vi nordmenn, som snakker alt ned, og er vant til at sannheten vanligvis er bedre enn hva folk sier.

Når Danny Hayes så kommer til Norge med tilbakestrøket hår og i dyr dress, snakker i store bokstaver og kommer med luftige løfter, blir det tolket som om han bevisst prøver å føre noen bak lyset.

Nær samtlige av nyhetssakene som blir skrevet i denne perioden har en undertone av svindel og lureri. Like mange kretser mer rundt Danny Hayes som person, enn prosjektene som ligger til grunn.

Toxic

Én etter en blir de ulike aktørene kontaktet og konfrontert med Danny Hayes «løgner» fra mediene i Bodø.

Én etter en avviser de fullstendig å ha noe med Danny Hayes å gjøre.

Dag for dag forsterkes inntrykket av at alt må være bløff eller svindel.

Danny Hayes snakket om en intensjonsavtale mellom Nord universitet og UCLA, som lagt på vei ble stemplet som oppspinn.

AN har imidlertid sett en invitasjon om samarbeid fra UCLA, datert 4. april, som er sendt til Simon Flack der det i klartekst framgår at universitetet ønsker etablere partnerskap.

Odd Emil Ingebrigtsen var selv på besøk i Los Angeles i midten av april, og skriver på egen Facebook-side at:

«Superinspirerende besøk i dag hos UCLA Ideas Lab for Architecture and Urban Developement. Tusen takk til Program Director Valerie Leblond, som tok seg tid til grundige omvisning og høre om Smart Bodø/NBNF og Nord-Norge. Med sin bakgrunn som produsent fra Cirque du Soleil har hun en interessant innfallsvinkel til forskning og Urban Developement. Her er det kunnskap, forskning og ideer som er hyperrelevant for utviklingen av nye Smart Bodø og et samarbeid med Nord Universitet. Initiativet til besøket kom fra Harvester Trust, som ønsker å samarbeide og investere i utviklingen av nye Smart Bodø. De er også en samarbeidspartner med UCLA IDEAS».

Henvendelsen til Nord universitet kom via Ingebrigtsen til rektor Bjørn Olsen, som sendte den videre til Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen.

Nord responderte riktignok ikke, det var for perifert, beskriver Bullvåg, men invitasjonen nådde også Øyvind Tuv ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved Universitetet i Tromsø, som ikke nølte med å takke ja. Som en direkte årsak av intensjonsavtalen, framforhandlet av Danny Hayes, dro han til Los Angeles og besøkte UCLA for å høre om mulighetene for samarbeid. Han fikk også høre om deres smart city-visjoner.

Borealis hevder også å ha blitt tilbudt å være «platinum-sponsor» for den gigantiske byplanlegger-konferansen ISOCARP World Congress, som ble avholdt i Bodø i oktober.

Bodø Nu får opplyst fra Bodø kommune at dette ikke medfører riktighet.

Men AN har partnerskapsavtalen der dette stadfestes.

  • Denne muligheten kom mens det fortsatt eksisterte et Borealis Industries AS, men selskapet kunne ikke takke ja på grunn av at de ikke hadde fått til et formelt samarbeid med kommunen på dette tidspunktet.

Bertel O. Steen-arving Tom Erik Kjeseth avviser overfor Bodø Nu at han hatt noen formell rolle i selskapet. AN har en MoU (memorandum of understanding) med hans signatur.

Kjeseth sier til AN at dette bare var en skriftlig intensjon om å snakke sammen videre – etter at han kom hjem fra ferie. Dokumentet ble også signert flere uker før Borealis Engineering formelt ble stiftet. Kjeseth bestemte seg noen dager etter hjemkomst at dette var noe han ikke ønsket å engasjere seg i eller investere i videre.

Odd Emil Ingebrigtsen, som har er rådgiverrolle som blir «solgt» som «managing director» av Hayes, sier at hans samarbeid nå er slutt.

Men er gjennom Arctic Host AS sentral i utvikling av datasenterindustrien i Salten på egen hånd.

Innovasjon Norge, som inviterte Danny Hayes til å tale i Bodø, rykker ut med et slags offentlig dementi der de understreker at de ikke samarbeider med Hayes.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen må svare Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Stortinget på om statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen har misbrukt sin rolle da han la til rette for at Hayes gjennom å delta på et uformelt møte med Harvester Trust.

Tidligere Bodø-ordfører og NHO-leder i Nordland, Ole Henrik Hjartøy, avviser kategorisk at han har «gått god for» Hayes.

AN har sett dokumentasjon på at Jon Turtle – hollywoodprodusenten som blant annet har produsert «Nightmare om Elm Street» og jobbet med David Lynch-filmen «Wild at Heart», ønsket å bygge er storkino i Bodø, som en det av ny by-prosjektet. Så får han tilsendt norske nyhetsartikler fra en anonym avsender, der Danny Hayes blir slaktet og framstilt som en svindler.

Sandra Goeken Miles, som i tre år har reist rundt i Norge for å få til en verdenslansering av sine smarte gatelys, får ikke lenger kontakt med sine norske samarbeidspartnere.

Harvester Trust har ikke annet valg enn å sparke Danny Hayes – som en direkte konsekvens av mediedekningen.

Rolf Cato Raade, Stormen-direktør får advarsel fra eget styre for å ha inngått en intensjonsavtale med Danny Hayes. Raade selv har hele tiden sagt at han ikke anså avtalen som forpliktende.

Konsekvenser

Datasenterprosjektet, smart city-prosjektet og fiberprosjektet var alle høyst reelle. Pengene var der. Tomta var der. Strømmen var på vei. Investorene «sto i kø».

Det har blitt skrevet at Danny Hayes løy om sin tilknytning til det Zürich-baserte selskapet Derivate Partners. AN har fått tilsendt et dokument der selskapets direktør, Daniel Manser, bekrefter at Hayes faktisk hadde en tilknytning - til sekspets tidligere datterselskap, Deriative Partners Invest AG i 2013.

Men han har trolig ikke vært redelig om hvilken rolle han har gitt First House eller sin egen i Harvester Trust.

Men AN har ikke klart å finne at noen har tapt penger. I alle fall ikke til Danny Hayes.

Så kan man jo også spørre seg om hvor mye de mange dørene Danny Hayes har åpnet er verdt.

Den eneste parten som kan ha «tapt» noe her, er Bodø kommune.

Bare følg med her:

Et datasenter i størrelsen 65 MW koster 500 mill. å bygge. Et slikt datasenter kan fort bli verdt tre milliarder dollar. Dersom man eier og driver det selv, er det bare en ting som er mer lønnsomt, kraftverk.

Gjennom å trekke seg fra samtalene med Borealis, kan kommunen ha gått glipp av en mulighet til å etablerte et fullfinansiert datasenter, uten å bruke en eneste skattekrone eller utsette seg for en eneste risiko, og derigjennom finansiere Ny by-prosjektet, uten å være avhengig av hjelp utenfra.

Så kan man mene hva man vil om datasentre i kommunal regi, men det er en annen historie.

I stedet blir prosjektet, og da i all hovedsak «prosjektleder», latterliggjort så til de grader at ingen tør ta i verken det ene eller den andre.

Cowboy

Danny Hayes er en cowboy som har krasjlandet i møte med norsk kultur, noe han definitivt har bidratt til selv. Han blitt tildelt en rolle som investor, mens han eneste rolle egentlig har vært å åpne dører og knytte aktørene sammen.

På veien har hans rykte blitt ødelagt. Hans kontaktnett vil ikke lenger ha noe med ham å gjøre. Så få framtiden vise om han klarer å bygge seg opp igjen.

Borealis Engineering er fortsatt operativt. Men uten AECOM i ryggen og Simon Flack som teknologimotor, er det i praksis ingenting igjen.

AECOMs exit betyr også at den varslede sponsorkontrakten med Bodø/Glimt smuldrer opp.

Les mer: Styrelederen etter AECOM-exit: – En mulighet som forsvinner for Glimt

Så blir spørsmålet om dette nå åpner dørene for at Trond Lansen og Kjell Ivar Hansen Røsnes, Odd Emil Ingebrigtsen gjennom Arctic Host – eller andre som har samme interesse – uforstyrret kan gå videre med sine egne datasenterplaner – uten konkurranse utenfra?


Kommentarer til denne saken