Visste du at et dekar matjord kan gi 1900 kg potet eller 9500 potetmiddager? Eller 1000 brød?

For Nordland utgjør altså omdisponeringa av matjord siden 2009 et potensielt tap på over 5 millioner brød, eller over 47 millioner potetmiddager hvert år -til evig tid.

Matjorda bygges ned i en takt som ikke er bærekraftig for framtida. Derfor har Rødt på fylkestinget foreslått en 0-visjon for nedbygging av matjord.

I disse dager lanseres jordteigene Thallejordet og Storekra som mulig lokalisering for en ny Glimt-stadion. Dette er de to største teigene til Rønvikjordene. Fylkesmannen har i tidligere runder lagt vekt på at Rønvikjordenes størrelse er unik for Nord-Norge og viktig å ta vare på også i en nasjonal sammenheng.

Om få år skal Bodøs areal fordobles. Det finnes derfor ikke en eneste vettug grunn til å bruke matjorda vår som underlag for en ny fotballstadion. En fotballstadion kan tross alt plasseres nesten hvor som helst. Mat kan derimot ikke dyrkes hvor som helst.

Det tar over tusen år å bygge opp et godt lag med matjord, og kun 3 prosent av Norges landarealet er egna for dyrking av mat. Det er derfor matjorda vår er så dyrebar og uerstattelig.

Tiden med global pandemi har vist oss hvor viktig det er med lokal beredskap og evne til å produsere mat uavhengig av andre forhold ellers i verden. Jordvern handler om å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir brukt til andre formål.

Jordvernet håndheves i dag for svakt. Det er derfor nødvendig at vi tar grep og etablerer en nullvisjon mot nedbygging av matjord.

Det handler om noe så viktig og så grunnleggende som mat for framtida.