Denne gangen har Regjeringen prioritert oss i nord!

Og det er Nordland som virkelig er tilgodesett:

  • E6 i Salten skal få moderne tunneler og bruer fra Fauske, tunnel under Narvik og ny E6 lengst sør i fylket
  • E10 fra Tjeldsundet til Vesterålen/Lofoten skal kraftig innkortes, tunneler mm
  • Nye flyplasser i Bodø og Rana
  • Havneanlegg på Andenes, Værøy og Røst
  • Opprusting av fylkesveiene inn til stamveiene

La meg også legge til at det effektive veiselskapet Nye Veier snart vil oppgradere en viktig gjenstående veiparsell fra E6 Saltfjellet Nord til Øvre Saltdal. I tillegg ligger det inne i NTP-forslaget at to fjelloverganger på E6 i Nord-Troms blir oppgradert.

I tidligere nasjonale transportplaner har de sentrale delene av landet kommet best ut; Østlandet (særlig Oslo-området) og deler av Vestlandet (omkring Bergen og Stavanger). Mens det rundt Oslo er bygget firefelts motorveier i nesten alle retninger, har E39 på sørvest-landet fått gigantiske bruer og undervannstunneler. I NTP'en for fire år siden ivret Statens vegvesen for å investere i fergefritt vestland mellom Stavanger og Trondheim. Et sterkt barbert forslag nå er redusert til tunneler/bruer mellom Stavanger og Bergen og mellom Ålesund og Molde.

Jernbanestrekningene fra Oslo til Lillehammer, Halden og Skien var ment å bli dobbeltsporede for å frakte pendlere til arbeidsplasser i Oslo-området. Bygging av motorveier skulle være et supplement til jernbanen. Men reisemønsteret har endret seg veldig mye etter forrige NTP for fire år siden. Nå jobber store deler av arbeidstakerne hjemmefra etter C19-utbruddene. Sterk overgang til digitale arbeidsverktøy har revolusjonert arbeidet. Mange er blitt mindre avhengig av den gamle 8-16-arbeidsdagen.

De endrede arbeidsvanene ser vi også ved at konferanser, seminarer og møter minker sterkt. Nå reduseres fysiske møteplasser gjennom digitaliseringen. Behovet for fly-/jernbanereiser blir derfor mye mindre enn før. Etterspørselen etter både korte, daglige reiser og lange reiser mellom landsdelene minker kraftig. Færre reiser fører til mindre behov for både størrelse og frekvens på transportmidler og terminaler.

De formidable overskridelsene på baneprosjektene rundt Oslo har Regjeringen nå satt foten ned for. Overforbruket i sør har ført til at tiltak i distriktene er blitt satt på vent.

Myndigheter og organisasjoner ser foreløpig ut til å ha blitt målløse over at Regjeringen vrir NTP-satsingen mot nord. Men det vil sikkert komme kraftige reaksjoner fram mot stortingsbehandlingen i juni. I tillegg vil jernbanekuttene bli et viktig tema i valgkampen.

Nedskaleringen av planene om storsatsing rundt Oslo og på deler av Vestlandet har altså kommet oss i nord til gode. Men det gjenstår å se om Regjeringens mindretall på Stortinget klarer å holde skansene. Trolig ligger det an til at noen marginale prosjekter kan falle bort. I mine øyne ligger flyplassen i Rana utrygt til – det skal argumenteres godt for en storflyplass for bare vel 25 000 når reiseomfanget er fallende og store flyselskaper er lunkne.

Enkelte politikere i nord viser interesse for Nord-Norge-banen. Ønsket er større enn hos potensielle reisende og for næringslivet. Men Regjeringen har lagt jernbaneplanene på is inntil den store samferdselsutredningen er ferdig – til neste år?

Når dragkampene mellom landsdelene tar til er det viktig for oss i nord å stå sammen om våre prosjekter. Det betyr at det må legges tydelige felles politiske strategier – der samhold er det primære – for å stå imot forventet press fra sør. Fortsatt sterke by- og distriktsfeider i nord må unngås. Slike kan stå i veien for Regjeringens klare prioriteringer av vår landsdel.