Gå til sidens hovedinnhold

NRK-Nordland – mikrofonstativ for PLU og Rana?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 3.mars 2016 reiste ordfører Jann Arne Løvdahl og direktør Bjørn Larsen i Mosjøen Næringsforening til Bodø for å be NRK-Nordland forsøke å gi en noenlunde upartisk dekning av storflyplass-saken i Rana. NRK-Nordland hadde over lengre tid gitt adm.dir. Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) rikelig sendetid for ensidig markedsføring av flyplassprosjektet, som var og fortsatt er svært omstridt på Helgeland.
Nå er NRK-Nordland tilbake i det samme sporet. TV-sendingen mandag 4.mai kl 19:45 var et tydelig eksempel på det. Rana kommune ville øke sitt bidrag til storflyplassen på Hauan fra 300 mill.kr til 450 mill.kr, og programlederen sa blant annet: «Stortinget har bestemt at flyplassen skal bygges, men vil ikke gi penger før tidligst i 2024. Likevel var planen byggestart i 2018, men slik gikk det altså ikke.» Her overser NRK-Nordland de klare vilkår som ligger i Nasjonal Transportplan der det står: «Regjeringen vil bidra med 1,47 milliarder kr i siste del av planperioden (2024-2029), og forutsetter at resterende beløp dekkes gjennom lokale bidrag.» Flyplassen ligger altså i andre del av Nasjonal Transportplan (2024-2029) uten penger og uten prioritet sammen med mange andre prosjekter. Det er selvfølgelig ingen nyhet at Stortinget ikke har bevilget penger til et prosjekt som ligger i planperioden 2024-2029. Hva slags grunnlag har NRK-Nordland for å hevde at «Stortinget har bestemt at flyplassen skal bygges», - uten bevilgning? Hva menes med at byggestart var i 2018, men slik gikk det altså ikke? Dette kan vi dessverre ikke oppfatte som annet enn redaksjonell desinformasjon fra NRK-Nordlands side.
I henhold til NTP skal flyplassen finansieres slik: 1,47 milliarder fra Staten og 600 millioner kr gjennom lokale bidrag. Henrik Johansen har i utallige sammenhenger sagt at næringslivet og Rana kommune skal bidra med 300 mill. kr hver. Siden 2008 har han markedsført dette som tidenes spleiselag, men 4.mai kom nyheten om at næringslivet ikke skal være med i spleiselaget. Rådmann Robert Pettersen uttalte til NRK-Nordland at Rana sin strategi er å framskynde byggestart ved at kommunen bevilger 150 mill. kr ekstra forutsatt at også regjeringen går inn med tilsvarende beløp for å dekke opp det som var tiltenkt de private sin andel på 300 millioner kr. Kommunen forsøker altså å presse Regjeringen til å bevilge 150 millioner kr mer enn det som Stortinget har foreslått i NTP-en! Men reporteren fant ingen grunn til å stille spørsmål ved denne spesielle framgangsmåten!
Hvorfor er næringslivet i Rana-distriktet ute av prosjektet? Blant aksjonærene i Polarsirkelen Lufthavnutvikling er RWH AS, Mo Industripark, Rana Gruber, Vigner Olaisen AS, Lovundlaks og Kvarøy Fiskeoppdrett. Er det kun korona-krisen som hindrer disse mangemillionærene i å støtte storflyplassen økonomisk? Hvorfor overførte de ikke penger til flyplassen lenge før korona-krisen inntraff? Eller har de funnet ut at gevinsten ved en storflyplass i Rana er så marginal at de ikke vil bidra med egne penger? Vi registrerer at hele «spleiselaget» har smuldret bort, uten at NRK-Nordland stiller spørsmål ved det.
En annen påstand fra rådmann Pettersen var at flyplass-bygging i Rana er «det prosjektet som uten tvil vil gi størst vekst på Helgeland». I statens egen ringvirkningsanalyse, utført av Urbanet Analyse, står det at flyplassen vil gi moderat vekst i Rana, men negativ vekst i Vefsn hvis flyplassen her legges ned. Hva tror NRK-Nordland er grunnen til at 48 politiske lokallag sør for Korgfjellet og ordførerne i 12 av Helgelands 18 kommuner har gitt klar beskjed til sentrale myndigheter at de ikke vil ha denne storflyplassen i Rana?
Mot 2 stemmer vedtok Rana formannskap den 5.mai å bevilge 150 mill. kr ekstra til flyplass-prosjektet. Senterparti-veteran Johan Petter Røssvoll stemte mot. Ifølge avisa Helgelendingen mente han at formannskapets vedtak var uforsvarlig, og han ville ikke gi mer penger til flyplassen slik saken står nå. NRK-Nordland omtalte formannskapets vedtak i sendingen kl 19:45 og kl 21:55 samme dag. Ikke et eneste ord om at en av de mest profilerte politikerne i Rana stemte mot vedtaket. Hvorfor ble ikke det nevnt?
Dette er eksempel på journalistikk som for oss framstår som rein propaganda for storflyplass i Rana, i regi av NRK-Nordland. Kritiske spørsmål tjener ikke formålet!
De presse-etiske retningslinjene pålegger pressen å ha et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk, og redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk. Er NRK-Nordlands dekning av flyplass-saken i Rana i tråd med disse retningslinjene? Etter vår oppfatning er svaret dessverre nei! Spørsmålet er hvor lenge man skal akseptere denne formen for journalistikk før saken påklages.

Kommentarer til denne saken