Skifter navn. Mener de får bedre navn og bedre markering

Noso er borte, nå er det Arktisk Filharmoni som gjelder. Ledelsen har lenge ment at det er et bedre navn.