Det snakkes hele tiden om vei, trafikksikkerhet og ikke minst null visjon. Først må jeg få lov å påpeke at vei er det dårlig med i Kongeriket Norge!

Tror faktisk at det ikke er mange som er klar over at E6, vår Europa vei som skal være Norges hovedferdselsåre enda består av vei bygd av okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig!

Syns bare det er trist at Norge i likhet med resten av Europa etter krigen, ikke satset på infrastruktur som vei og jernbane. Partiene som regjerte etter krigen hadde dessverre verken kunnskap eller baller til å satse der Norge trengte det mest.

Dette er en hån mot alle som har jobben sin på vei og bane, hvem står til ansvar? Ingen, alt ansvar ender i en gråsone der alt koker bort.

Hvordan hadde det vært hvis alle i privat sektor, hadde lent seg like mye på teori som ansvarlige myndigheter har gjort i alle år, jeg bare spør...