At landet som et suverent rike har tjent enormt på prisoppgangen, er et faktum, men strømkrisen har også ført til lukrative inntekter for private kraftselskaper, noe som selvsagt har bidratt til «akk og ve» hos mange næringsdrivende og privatkunder. I fjor økte Norges statlige inntekter med over 24 %, noe som skal ha vært konsekvensen av høye priser på gass og olje. Man kalkulerer med at inntekten for landet vil stige ytterligere i år, og årsaken ligger i den økte produksjonen, og at det man selger har langt høyere pris enn den man betaler for å importere. Prisen på gass og olje sto for 2/3 av haussen i disponibel realinntekt. Og siden høye råvarepriser og lave aksjekurser kombineres, blir pengebingen fylt.

Flere vil være med i dansen rundt gullkalven. Mange privatkunder har latt seg attrappene av strømselskapenes tilbud om fastpriser på strøm. Og da er det at dette kan skje: Visse selskaper har reklamert for avtalen, men uten å effektuere den. I ett tilfelle brøt selskapet AKVA Kraft inngåtte avtaler ved å kansellere kunderelasjonen, da man mente den ikke var lønnsom nok, og kundene fikk merke det tydelig nok. Men Forbrukertilsynet fant avtalebruddet ulovlig, og kraftselskapet ble tvunget til å gi kundene avtalen tilbake.

Også et nordlandsk strømselskap har prøvd seg, idet Meløy Energi sendte ut reklame for fastavtale på strøm, men uten å effektuere den. På spørsmål om hvorfor, har man svart at skylden ligger hos en «ekstern selger med et ukoordinert initiativ». Seniorrådgiver i Forbrukerrådet hevder at kraftselskapene må stå ved inngåtte avtaler, og at tilbudene bør legges opp på et rasjonelt nivå. Men sjefen i Meløy Energi synes ikke å være helt à jour med forretningsmessig god «mekanikk», ei heller den grammatikalske: Han mener at det tar litt tid å håndtere «så store mengder henvendelser uten at det er planlagt på forhånd.» « (...)planlagt på forhånd» er en pleonasme, for det planlegges aldri i etterhånd; planlegging går alltid foran en handling. De norske oligarkene har mye å lære ...