Norsk Tipping har eksistert i 75 år mandag 13. mars. Med jevne mellomrom har det vært diskusjon om enkelte sider ved spillmonopolet, men hver gang er man kommet frem til at Norsk Tipping står seg godt. Formålet er å sikre at pengespill skjer i trygge og ansvarlige former, og både idretten og frivilligheten har gitt sin støtte til at vi skal holde fast ved det.

Når Fremskrittspartiet nå har valgt å foreslå at Stortinget skal avvikle Norsk Tipping, er det en uønska og meningsløs bursdagsgave, og det er svært mange grunner til det:
. Norsk Tipping har fungert i 75 år, og i fjor ble de heldigvis ønsket lykke til videre av stortingsflertallet, da ny pengespillov ble vedtatt i fjor.
· Norsk Tipping er etablert for å begrense skadevirkningene fra pengespill
· Norsk Tipping gir hele sitt overskudd til aktivitet for barn og unge over hele landet.
· Over 80 milliarder kroner har idretten fått fra Norsk Tippings spilloverskudd i disse årene.

Å legalisere utenlandske kommersielle selskaper for pengespill, slik Frp ønsker seg, betyr:
. Mer reklame for pengespill, noe det virkelig ikke er mulig å registrere etterspørsel etter
· Det vil gi flere spilleproblemer, som om ikke mange nok har opplevd og opplever konsekvensene av økonomiske problemer; å miste jobb, familie og hjem.
Å miste muligheten til å bruke overskuddet slik vi gjør i dag – i all hovedsak til å skaffe arealer, baner og rom for aktivitet for barn og unge, og dermed grunnlag for gode og inkluderende lokalsamfunn.

Jeg vil få minne om en kronikk i forbindelse med en tidligere diskusjon om å tillate kommersielle pengespill, der noen av våre fremste idrettsutøvere – Marit Bjørgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Birgit Skarstein – uttalte at Norge trenger mer breddeidrett og frivillighet. Ikke mer pengespill. De ga sin fulle støtte til vårt felles spillselskap.

Vi vil neppe greie å lage en politikk for pengespill som helt og fullt hindrer spilleproblemer blant oss. Det vi likevel kan bidra med er å sørge for mest mulig ansvarlighet, og å sikre at overskuddet fortsatt bidrar til å sette spor i hele Norge. Sånn vil vi markere 75 års-dagen!