September- og oktobertallene er de beste som er registrert på museet på mange år, med rundt 4.500 flere besøkende enn året før, og en tredobling fra 2016.

- Det er ingen tvil om at det gode programmet vi har hatt i høst, med aktuelle foredrag, Kravlende Kryp utstilling, Åpent verksted og Halloween har bidratt til økt besøk, sier direktør for Norsk Luftfartsmuseum Hanne Jakhelln i ei pressemelding.

I tillegg har det hele året blitt satset på aktivitet hver eneste helg for barnefamiliene, med Luftrommet, og et helt nytt LEGO-rom hvor barna kan bygge drømmeflyet og stille det ut.

- Vi har vært opptatt av å skape en arena i Bodø for de lokale, hvor det kan være rom for kultur, læring og aktivitet for både unge og voksne. Derfor har vi satset på mye gjentagende aktivitet i bunnen og et særdeles godt program på toppen. Og det har vært svært populært, konstaterer drektøren.