Torsdag 20. april besøkte EUs ambassadør til Norge, Nicolas de La Grandville, Norsk Luftfartsmuseum for å orienteres om museets samarbeidsprosjekt med Bodø2024, Stories from . Her ble han tatt godt imot av museets direktør Rolf Liland og ansvarlige for prosjektet konservator Karl Kleve og prosjektleder Tobias Henriksen.

EU ambassadøren var i Bodø i forbindelse med deltakelse på paneldialogen for High North Dialogue – en konferanse om bærekraftig utvikling i nordområdene. Til tross for en tett timeplan, ønsket han å besøke Norsk Luftfartsmuseum for å oppdateres om et kulturelt prosjekt som var av særlig interesse – Stories from Cold War Hotspots.

Prosjektet er Norsk Luftfartsmuseums bidrag til den Europeiske kulturhovedstadsfeiringen i 2024 og er et samarbeidsprosjekt om den kalde krigen med partnere i Estland, Tyskland, Skottland og Danmark. Prosjektet vil samle opplevelser og vitnebyrd fra enkeltmennesker i Europa, fra steder som har hatt en særlig prominent rolle under den kalde krigen, og bruke disse menneskenære fortellingene som kilder til ny kunnskap om den kalde krigens påvirkning på folk og kultur på tvers av landegrenser.

Gjennom prosjektet er det et håp om å skape en aktiv dialog blant publikum i dag om Europas felles historie, ettersom dagens geopolitiske situasjon og krigen i Ukraina gjør at historisk kunnskap om den kalde krigen igjen seiler opp som et svært samfunnsrelevant tema.

Under ambassadørens besøk på torsdag fikk han en omvisning av museets militære utstilling og Norges luftforsvarshistorie, et tema som var av personlig interesse. Ambassadøren ble også den første personen som testet ut prosjektets metodikk for innsamling av personlige fortellinger og perspektiver om den kalde krigen – museets kald krigs intervjuboks. Denne intervjuboksen, som står plassert i luftforsvarsutstillingen, er en ny idé i museumssammenheng. I tråd med tankegangen om et folk-til-folk-samarbeid ønskes det at besøkende skal ha rom til å reflektere og fortelle om den kalde krigen uten å bli påvirket av forstyrrelser utenfra. I stedet for et tradisjonelt intervju der spørsmålene i større grad former svarene, bes du her om å snakke fritt om det du personlig forbinder med den kalde krigen, hvilken betydning den har for deg og hvilken betydning du tenker den har spilt inn på våre liv.

Intervjuboksen blir stående i museets utstilling fram til 18. mai og det er ønskelig at alle som har fortellinger, tanker og refleksjoner rundt den kalde krigens betydning kommer innom og deler sine personlige fortellinger. Norsk Luftfartsmuseum håper at du kan tenke deg å komme å dele dine fortellinger og refleksjoner om dette viktige temaet.