Norge nå er et av landene i Europa med strengest asyl- og flyktningpolitikk. Færre enn noen gang får beskyttelse av oss, og asylsøkere opplever å bli nektet familiegjenforening eller bli sendt tilbake til livsfarlige land, som Afghanistan. Samtidig har det ikke siden andre verdenskrig vært flere mennesker på flukt i verden. AP vil videreføre Frp-politikken fra forrige regjering. Norge vil ikke hjelpe mennesker på flukt. Vi har nok med oss selv og vil ha vårt kosemoseland for oss sjøl. Det hele er bare flaut og skammelig.

Ikke bare det. Det er uøkonomisk. Hva koster det ikke å drive å fiske opp flyktninger i Middelhavet og andre steder, for så å plassere stakkarene i overfylte flyktningleirer som fungerer som fengsel. De slipper aldri ut, for ingen vil ha dem. Og hjem kan de ikke dra, for de har ikke noe hjem. Hjemmet deres er bombet eller tatt over av IS eller Taliban eller Boko Haram - eller israelske bosettere.

Arbeiderpartiets forslag i Stortinget om at asylsøkere skal kunne sendes til såkalte «trygge tredjeland» utenfor EU reiser alvorlige spørsmål ved asylsøkernes sikkerhet og menneskerettigheter. De har ingen rettigheter. Dette er total ansvarsfraskrivelse fra AP, som dytter ansvaret for verdens flyktninger over på fattige land utenfor Europa – som allerede tar et uforholdsmessig stort ansvar. Rike land som Norge kjøper opphold til flyktningene i andre, såkalte tredjeland, som ofte er fattige og ustabile. «Vi» selger bare flyktningene videre, slik at VI slipper å ha dem HER.

Det er fullstendig humanitær katastrofe i Afghanistan og Norge durer på og tvangsreturnerer afghanske asylsøkere. Nå har FN fått nok av norsk kynisme. Martin Griffith sier «steng ikke døra for det afghanske folk.» FN ber om 39 milliarder for å hjelpe 22 millioner mennesker i Afghanistan. Enda 4,6 milliarder er livsnødvendig for å hjelpe afghanske flyktninger i nabolandene. Hvor mye er Norge villig til å hjelpe «der de er»?

Arbeiderpartiets flyktningpolitikk er et hån mot Aps egen formulering om at asyl- og innvandringspolitikken skal bygge på internasjonale forpliktelser. Arbeiderpartiet går inn for økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser. Enda flere blir «strandet» på mottak i ei hel ungdomstid, for deretter å bli tvangsreturnert som 18-årsgave, til land og regioner hvor vi selv nekter nordmenn å være på grunn av livsfare. Ytterligere begrensninger i retten til familiegjenforening er også nå ekte AP-politikk, noe som bryter med menneskerettighetene, og skader integrering.

Og ikke minst; hvor mange er vi villige til å gi permanent opphold? Det norske folk har talt. Et markant flertall ønsker en mer liberal og human flyktningpolitikk. Her er det partipolitikken til AP som henger etter i Frp-gørra.

La oss se et AP som vet hva ekte solidaritet betyr. La oss se et AP som tørr å stå opp for de svakeste, som tørr å satse på flyktninger, som tørr å åpne grensene for uskyldige sivile, ikke minst unger som trenger trygghet og framtidsutsikter. Det beste du kan gjøre for verdens flyktninger er å stemme Rødt ved neste valg, eventuelt meld deg inn! Alternativt kan du stemme SV. Så kanskje vi fra Norges side kan få vist litt norsk solidaritet igjen! Det er på høy tid!

Kjersti Anyango Sigvang Bergquist, medlem av Rødt