Sju øre. Det er hva én kilowattime strøm koster oss nordlendinger i dag tirsdag, ifølge strømbørsen Nord Pool. Til sammenligning må en strømkunde bosatt i Sør-Norge ut med 1, 69 kroner for samme kilowattime.

Det blir ca. 25 ganger mer enn det man må ut med i Midt- og Nord-Norge. Slik har det vært lenge, ja på det verste i vinter var forskjellen enda større. Da hadde Østlandet Europas dyreste strøm, Nord-Norge blant den aller billigste.

Det er mange årsaker til dette, blant annet at det i Nordland, Troms og Finnmark ikke betales merverdiavgift på strømmen, mens Finnmark og Nord-Troms også slipper å betale forbruksavgiften.

Men hovedårsaken er at mens strømmen flyter fritt mellom Sør-Norge og kontinentet, gjør begrenset overføringskapasitet mellom nord og sør i Norge at mesteparten av den strømmen som produseres i Nord-Norge må brukes lokalt.

Siden etterspørselen i nord er mye lavere enn i sør betyr det at prisen blir lavere, ja, etterspørselen er så lav at det pr. nå er et overskudd av kraft i Nord-Norge på ca. 8. terrawatt(TW).

Sterke krefter har lenge ivret for en raskere utbygging av strømnettet mellom nord og sør slik at dette overskuddet kan føres sørover, og bidra til lavere strømpriser der.

Nylig la da også Statnett fram planer om å forsere sine planer for bygging av slike overføringslinjer. Det ble applaudert av kraftselskapene og deler av næringslivet sørpå, men møtte med en relativt kald skulder av det politiske miljøet.

Både statsministeren og energiministeren har slåt fast at dette er kraft Nord-Norge trenger selv, og skal beholde.

Årsaken er enkel. Som ledd i det grønne skiftet finnes det planer for industribygging i Nord-Norge som krever mye mer enn dagens overskudd på 8 TW.

Lenge før noe nytt nett kan være på plass vil altså Nord-Norge trenge all den kraft man har i dag, og mye mer til.

I Narvik alene planlegger Aker investeringer i størrelsesorden 50 milliarder, Blastr vil bygge grønt stålverk i Sørfold, Freyr vil utvide kraftig i Rana, ja, prosjektene står i kø og alle har det til felles at de vil kreve enorme mengder grønn, utslippsfri energi.

Det Nord-Norge - og Norge - derfor trenger framover er ikke flere overføringslinjer, men mer energi. Mye mer energi.

Først når den er på plass, og energimarkedet er i balanse, vil det ha noe for seg å investerer i nye overføringslinjer nord-sør.

Det er også svært begrenset hva nye linjer vil bety for strømprisen sørpå i dagens situasjon. Det betyr null på kort sikt, da det uansett vil ta 6-8 år å få linjene på plass.

Og de 8TW Nord-Norge har "til overs" akkurat nå utgjør ca. 6 prosent av det totale forbruket. Det er en mengde som bare vil gjøre strømprisen sørpå marginalt lavere.

I nord derimot - der strømforbruket er mye lavere - kan en sterkere tilknytning til Sør-Norge og dermed det europeiske energimarkedet, føre til markant høyere strømpriser for både husholdningene og industrien.

De eneste som tjener på det er kraftselskapene, og de vil antakelig fortsette sine kampanjer for å få på plass nye linjer raskt. Det er derfor ingen grunn for nordnorske politikere til å tro at kampen er vunnet for godt, de må bevare en årvåkenhet.

For bygger man nye linjer for raskt vil Nord-Norge gå glipp av en unik mulighet til å bruke egne ressurser på å skape arbeidsplasser, og stoppe noe av flyttestrømmen sørover.