Stengte gangvei med kjetting etter at naboen krevde veirett

Begge parter bedyrer at de gjerne vil ha et godt forhold til naboen, men like fullt er stemningen i nabolaget i Bragernesåsen dårlig.