Greit at Fylkesråd for Kultur m.m. også kommer på banen i saken om "Nordnorskens" økonomiske kår. Den manglende kunnskap om økonomiens vandringer fra vedtak til støtte har jeg for lengst mistet oversikten over, så det har du rett. Og husker svakt hvordan fordelingen fra bidragsyterne var oppe til debatt. En gang, som medlem av og i Bodø Kunstforenings styre, var drift og økonomi et stadig tema. Nå som den gang var vi takknemlig for de som klarte å starte, drifte og holde liv i en så betydelig nasjonal institusjon som Den nordnorske Kunstutstillingen ble, og er, sammen med de andre landsdelsutstillingene.

Mitt hjertesukk denne gangen, er signalene fra vår veldrevete Kunstforening, som også nå lever på en økonomisk knivsegg. Dens eksistens er fortsatt helt avhengig av solid frivillighet, og ikke minst en positiv og uvanlig dyktig Intendant; som nettopp har evnet å gi energi til de frivillige gode hjelperne som Bodø Kunstforening består av. At det økonomiske bakteppet endrer seg, er like naturlig som driften av en Kunstforening endrer seg. Kunstforeningen er er i likhet med drift av Fylkesavdelingens kulturavdeling, helt avhengig av inspirerte ledere og byråkrater. Kultursektoren og Kunstforeningen må styrer i samme retning. Som nevnt tidligere, er grunnlaget for levende samfunn, avhengig av ganske stabil tilflytting, skatteinngang, og et utvidet kultur-begrep som grunnlag for innbyggernes trivsel og stabilitet som innbyggere.

Hvis vår utmerkede intendant/leder, er en sjelden inspirator også i Kunstforeningen. Slike ildsjeler er utrolig vanskelig å få til å arbeide i institusjon/forening som er så avhengig av frivillighet. I over at halvt århundre har jeg vært tilskuer til den slitasje ledere av Kunstforeningen har vært nødt å tåle. Kunstforeningen med Den Nordnorske Kunstutstillingen, er ikke bar et Flaggskip for Bodø Kommune, men også Fylkeskommunen, som nå har muligheten til å være med på, og vedlikeholde den positive trenden som "blåser" over Landsdelen vår. Nord-Norge har i min levetid endret sag fra noe mindreverdig, til noe av det mest attraktive Landet har å by på: Grip sjansen, det er nå den er her.