Behovet for kompetent arbeidskraft i Nord-Norge er enormt. «Alle» snakker om employer branding, men få snakker om at den mest effektive merkevarebyggingen er fornøyde, engasjerte medarbeidere. Og uten gode ledere, er akkurat dette vanskelig å oppnå.

Så hvorfor satses det ikke mer på lederutvikling i nord, slik at nettopp dette kan bli vårt konkurransefortrinn i kampen om kompetente medarbeidere?

Gode ledere kan nemlig være et konkurransefortrinn. Når koronamidlene har vært utlyst, så har disse gått til å utdanne bedrifter i SWOT og strategi, med heller lite fokus på selve lederrollen. Strategi må man ha, men hva om noen av de offentlige midlene også kunne vært øremerket ledelsesutvikling? Kultur spiser nemlig strategi til frokost.

Jeg er heldig så heldig å ha vært leder i to store konsern som har fokusert på akkurat dette. Det betyr at jeg har flere års praksis, samtidig som jeg har fylt på med teori underveis. Og jeg er som sagt heldig. Rundt meg ser jeg flere ledere som kanskje aldri har fått ledelsestrening. Som ikke vet hva organisasjonspsykologi er, eller er bevisst på hvordan eget mindset kan påvirke alle i organisasjonen.

Selv har jeg direkte ansvar for femten medarbeidere. Men teller jeg med deres barn og partnere, har jeg indirekte ansvar for trettiseks nordlendinger. Ansvaret er enormt. Da trengs det trening også på lederrollen, ikke bare på SWOT, regnskap og markedskrefter.

Apropos markedskrefter. Vi kan gjøre oss så pen vi bare klarer med fancy employer branding, men hvis det ikke er samsvar mellom hva vi kommuniserer og virkeligheta, hjelper det lite med fine bilder og fengende tekster. Oppleves arbeidet lite meningsfullt, utviklende og verdiskapende, vil effekten av employer branding svekkes – fordi den ikke samsvarer med virkeligheten. Men hvis fundamentet og kulturen i organisasjonene er solid, vil markedsføringa være troverdig. Effekten forsterkes dermed eksternt og internt hos egne ansatte – som tross alt er organisasjonens viktigste ambassadører.

Pandemien spås snart å være over, det er nå vi skal tilbake til normalen. Tenk om siste rest av tilskuddsmidler kunne vært øremerket utvikling av ledere og stimulerende arbeidsmiljø? Det får være opp til politikerne å avgjøre. I mellomtiden håper jeg andre nordnorske ledere ser potensialet i å skape bedriftskultur som blir et konkurransefortrinn. Det har vi nemlig mulighet til nå.