Gå til sidens hovedinnhold

Nordmenns opplevelser av klimaendringer

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På oppdrag fra organisasjonen Klimarealistene har Norstat utført en spørreundersøkelse ang. klimakrisen og klimadebatten. (Undersøkelsen er tilgjengelig på nettstedet til Klimarealistene, se: https://www.klimarealistene.com/2020/06/30/klimakrisen-rammer-hardest-i-oslo/). Mer enn 1.000 personer deltok og ble blant annet stilt følgende spørsmål:
• Har du opplevd endring av klimaet i din levetid, der du bor?
• Er klimaet blitt verre?
• Hindrer klimaet deg i å leve det livet du ønsker?
• Var det bedre klima da dine besteforeldre levde?
• Kjenner du noen som har fått problemer på grunn av klimaendring?
Disse spørsmålene handler om intervjuobjektenes subjektive oppfatninger av klimaendringer og klimakrise. Nedenfor prøver jeg meg på en liten gjennomgang og en liten drøfting av svarene som kom inn.

Det er en helt klar tendens er at folk i Oslo og folk med høyere utdannelse har størst subjektiv oppfatning av at klimaet har endret seg og det til det verre. Mens det på landsbasis bare er 54% som har opplevd endring av klimaet i sin levetid mener 66% av de bosatte i Oslo og mellom 65 og 69 % av de med høyere utdannelse at de har opplevd klimaendringer. På spørsmålet om klimaet har blitt verre svarer litt over halvparten eller 55% av alle de spurte ja, mens hele 70% av de bosatte i Oslo og 70% av de med universitetsutdannelse mener at klimaet har blitt verre. Hva som er grunnen til denne skjevheten gir undersøkelsen ikke svar på.

På spørsmålet «Kjenner du noen som har fått problemer på grunn av klimaendring?» svarer 16% ja. Her er det en helt klar tendens at jo yngre en er jo flere kjenner en. 24% i alderen 15-17 år sier de kjenner noen som har fått problemer, men bare 12% (halvparten så mange) over 60 år sier de kjenner noen som har fått problemer. Det er også helt klart at de i Oslo kjenner flest som har fått problemer, hele 26% av de spurte i Oslo kjenner noen som har fått problemer, dette er nesten 10% mer enn alle andre grupper. Det må antas at de fleste man kjenner tilhører ens egen aldersgruppe og bor i ens eget nærområde. Hva kommer det av at unge mennesker i landets mest urbane område er de som får mest problemer pga. klimaendringer?

16% svarer altså «JA» på spørsmålet «Kjenner du noen som har fått problemer på grunn av klimaendring?». Rimelig nok er det langt færre, bare 8 %, som svarer ja på spørsmålet om de selv har fått problemer pga. klimaendringer, altså «Hindrer klimaet deg i å leve det livet du ønsker?» Men også her er det en tendens, om enn ikke så klar, at jo yngre en er og jo mer urbanisert en er jo mer har klimaet hindret en i å leve det liv en ønsker. Igjen: Hva kommer det av at de som bor urbant (i byer) opplever større problemer pga. klimaet/klimaendringer enn de som bor ruralt? Er det ikke rimelig å tro at de som bor i tilrettelagte byer er mer skjermet mot dårlig vær og dårlig klima enn de som bor nærmere naturen?

For øvrig er det verdt å merke seg at det store flertallet verken har hatt problemer på grunn av klimaendringer selv eller kjenner noen som har hatt det, og det selv om vi etter sigende står midt i en klimakrise!

På spørsmålet «Var det bedre klima da dine besteforeldre levde?» svarer 41% «JA». Og her er det helt tydelig at jo yngre man er, jo mer overbevist er man om at klimaet var bedre før. 67% i alderen 15-17 år sier det var bedre klima da deres besteforeldre levde mens bare 37% av de over 60 (de unges besteforeldre?) svarer «JA» på det samme spørsmålet. Samtidig er det bare 46% av de over 60 som svarer «JA» på spørsmålet «Er klimaet blitt verre?» mens 74% av de i alderen 15-17 år svarer «JA» på det samme spørsmålet. Dette er jo interessant: De som IKKE har opplevd tidligere klima er mer overbevist om at klimaet var bedre før enn de som HAR opplevd tidligere klima.

Kommentarer til denne saken