Nordlandssykehuset meldte i årene 2014–2017 bare inn 19 prosent av de pasientskader som ender opp med erstatning. Det viser en fersk oversikt fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Gjennomsnittet for norske sykehus er 33 prosent, og sjefen for pasientsikkerhet i NEP, Ida Bukholm, sier til AN at tallene fra Nordlandssykehuset er deprimerende.

Dette fører til at pasientsikkerhetsarbeidet lokalt ikke oppnår det som er hensikten, sier hun videre; en tryggest mulig behandling for pasientene og muligheten til å lære av feil.

Begge deler er påpekninger det er lett å slutte seg til, og det er åpenbart at Nordlandssykehuset må skjerpe seg framover.

At akkurat Nordlandssykehuset ligger så langt bak andre sykehus kommer som en stor overraskelse.

Etter flere skandaler som resultat av manglende rutiner ble det rundt 2012 startet et intenst arbeid med å bedre pasientsikkerheten ved Nordlandssykehuset. Alle rutiner ble gjennomgått, ikke minst varslingsrutinene, og det ble opprettet en egen pris for den avdeling som gjorde mest for pasientsikkerheten.

Arbeidet ble lagt merke til langt ut over sykehuset, og i 2014 mottok medisinsk direktør Barthold Vonen landets første pris for pasientsikkerhet.

Fem år senere utmerker altså Nordlandssykehuset seg igjen når det gjelder pasientsikkerhet, men nå i negativ retning. Det er bekymringsfullt, og man lurer som utenforstående på hva som har gått galt.

Fagsjef Tonje Elisabeth Hansen ved Nordlandssykehus avviser overfor AN at de lave tallene skyldes at en ny ukultur har fått vokse fram. Hun kan likevel ikke framvise en annen fullgod forklaring, og er selv overrasket over de lave tallene.

Det tyder i det minste på manglende oversikt, og kanskje for kompliserte varslingssystemer. Uansett er det opp til Nordlandssykehuset å rydde opp og sørge for at antall avviksmeldinger øker og blir mer i tråd med det som er den reelle situasjonen når det gjelder pasientskader ved sykehuset.

Ida Bukholm sier til AN at Nordlandssykehuset innen 2022 minst må ha nådd dit at 50 prosent av skader meldes inn på korrekt måte. Hansen er usikker på om sykehuset makter å nå så langt, men lover å prioritere arbeidet.

Det er for så vidt gledelig, men ambisjonene bør være høyere enn som så. Nordlandsykehuset har tidligere maktet å være i norgestoppen på pasientsikkerhet, og må tilbake dit. En ambisjon lavere enn det er ikke akseptabel.

Av den enkle grunn at sykehus som ikke registrerer sine feil, aldri lærer av dem. Det går ut over folks helse og kan i verste fall medføre unødvendige dødsfall.

Det kan ikke noe sykehus i Norge akseptere. Ei heller Nordlandssykehuset.