Gå til sidens hovedinnhold

Nordlandssykehusets retrett i Steigen er ikke et nederlag for ledelsen, men en seier for fornuften

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Styret i Nordlandssykehuset vedtok onsdag å videreføre den midlertidige ordningen med stasjonsvakt ved sykehusets ambulansestasjoner i distriktene.

Ordningen kom på plass som en slags kriseløsning under pandemien, og fungerte meget godt. Så godt at da sykehuset tidligere i høst vedtok å gå tilbake til hjemmevakt, førte det til at samtlige ansatte i ambulansetjenesten i Steigen sa opp sine stillinger.

Nå jubler de over vedtaket og har trukket sine oppsigelser. Steigen får også beholde begge de to ambulansene de har i dag, mens Nordlandssykehuset utreder en mer permanent, framtidig ambulansestruktur.

Det er en fornuftig og konstruktiv retrett Nordlandssykehuset her foretar.

Konstruktiv er også reaksjonene fra ambulansearbeiderne i Steigen. De berømmer administrasjonen på Nordlandssykehuset for raskt å ha utarbeidet en ny risikoanalyse, og selv om de håper å få beholde alle «sine» ambulanser understreker de at det aller viktigste er at det nå blir gjort en skikkelig utredning av behovet før et endelig vedtak fattes.

Det er et godt poeng; skulle en grundig analyse vise at en annen struktur enn i dag gir økt sikkerhet for innbyggerne i Steigen er det det avgjørende, ikke hvor ambulanser eller ambulansearbeidere til enhver tid befinner seg.

Det området Nordlandssykehuset skal dekke med sine ambulanser er svært stort og har en spredt befolkning. Det skaper store utfordringer med å finne en balansert struktur, innenfor de økonomiske rammer staten setter for driften.

Den enkelte innbyggers trygghet, og følelse av trygghet må her så helt sentralt. De beste løsningene her finner man i en dialog mellom sykehusets ledelse, de ansatte i ambulansetjenesten og dens brukere. Det er neppe mulig å finne en, enkelt løsning som dekker alle behov like godt, dessuten vil behovene kunne endre seg i takt med at befolkningen endrer seg.

Det er derfor sunt at dette nå utredes i hele sin bredde, slik Nordlandssykehuset legger opp til.

Ledelsen i Nordlandssykehuset bør derfor ikke ta denne retretten som er nederlag. Tvert om. Engasjementet rundt saken i Steigen viser egentlig hvor viktige den institusjonen de leder er for de menneskene den skal betjene.

Det viser også at sykehuset har sterke og offensive ansatte som slåss for en best mulig tjeneste. Også det er en styrke for en arbeidsplass som skal betjene noen av våre meste grunnleggende behov.

Det lover godt for den kommende utredning. Nå kommer neppe alle til å bli like fornøyde med utfallet av den, men som ambulansearbeiderne i Steigen sier til AN: Det viktige nå er at den kommer og at den blir grundig.

Kommentarer til denne saken