Gå til sidens hovedinnhold

Studie: Pasienter som får PCI-behandling overlever lenger

Artikkelen er over 4 år gammel

Forskere har sett på overlevelse hos pasienter som blir behandlet kun med blodfortynnende medisin – i forhold til de som får PCI.

Studien er utført ved 58 sykehus i Sverige, Norge og Danmark. Resultatene ble nylig publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet og er også gjengitt i Tidsskrift for Den norske legeforening.

HJERTEINFARKT

1/4 av alle hjerteinfarkt er akutte (STEMI): Kan behandles med PCI (ballong) og/eller trombolyse (plumbo-metoden)

3/4 er ikke-akutte (NSTEMI): Kan behandles med blodfortynnende medisin og/eller PCI

I studien er pasienter med akutt hjerteinfarkt uten ST-heving (NSTEMI) fulgt i 15 år.

"Tiden til nytt hjerteinfarkt eller død var lengre hos pasienter som fikk invasiv behandling (PCI – journ anm.) enn hos dem som bare mottok medikamentell behandling, 1 128 mot 579 dager."

– Denne studien med 15 års oppfølging styrker allerede eksisterende data som viser at tidlig invasiv behandlingsstrategi både reduserer og utsetter død, hjerteinfarkt og innleggelser med ustabilt koronarsyndrom, sier overlege Bjørn Bendz ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus til Tidsskriftet.

Uenighet

Engasjementet rundt etablering av et PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø er stort.

Fra før av er eneste PCI-senter i Nord-Norge lokalisert i Tromsø.

Et samlet legemiljø i Nordland kjemper for en slik etablering og mener det er det eneste som kan sikre et likeverdig behandlingstilbud for pasienter med hjerteinfarkt. Tromsø-miljøet argumenter med at et PCI-senter i Bodø vil svekke kvaliteten på tilbudet i Tromsø – fordi det blir færre behandlinger per lege.

Saken er sendt ut på høring. Høringsfristen går ut mandag 15. januar. Helse Nord skal fatte vedtak i saken i styremøtet 22. februar.

PCI-behandling av hjerteinfarkt gjøres ved at en ballong føres inn i den tette blodåren og blåses opp slik at blodet igjen kan flyte fritt. Dette er den mest skånsomme behandlingen av hjerteinfarkt.

Ved de mest alvorlige typer akutt hjerteinfarkt, er det avgjørende at pasienten kommer seg til sykehus og får igangsatt behandling i løpet av to timer. Ellers kan store deler av muskelen dø.

LES MERKjemper for lik behandling til hjertepasienter

LES MERVi aksepterer ikke at mennesker dør fordi de bor i Nordland

LES MERKommuneoverleger sier nei

Når ikke fram

Problemet i Nord-Norge er at transporten til Tromsø tar tid. Og ved dårlig vær- enda lengre tid.

I dag løses dette ved at pasienter får medisinsk behandling med "plumbomedisin" (trombolyse) for å "trø vannet" i påvente av transport til Tromsø for PCI-behandling.

Men denne typen behandling er ikke like effektiv og medfører også blødningsrisiko. Trombolyse skal derfor kun gis til pasienter med de mest akutte typer infarkt (STEMI), der man ikke rekker PCI-behandling innen 90 minutter.

Det gjelder størsteparten av pasientene fra Nordland, nettopp på grunn av transporttiden til UNN.

Pasienter med mindre enn 90 minutter til PCI-lab, skal få akutt PCI, ifølge retningslinjene.

Kommentarer til denne saken