Unnlot å melde inn pasientskader. Bare 19 prosent av erstatningsskadene var meldt inn av Nordlandssykehuset

Av pasientskader på Nordlandssykehuset som utløste erstatning, lå bare 19 prosent inne i meldesystemet på sykehuset. Det viser en ny undersøkelse.