Norsk pasientskadeerstatning opplyser i en pressemelding at det i løpet av årets første kvartal er utbetalt omtrent 55 millioner kroner til pasienter og pårørende i de tre nordligste fylkene.

Det skriver Nordlys.no.

I Finnmark er tallet 2,9 millioner, mens i Troms og Nordland er tallene henholdsvis 25,1 og 25,9.

Tallene ligger svært tett opp mot fjorårets tall fra samme periode.

Det er sendt inn 51 saker i Finnmark, 159 i Troms og 150 i Nordland.

Likt fjoråret

Første halvdel i 2016 har NPE mottatt totalt 2922 saker og utbetalt 504 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende.

- Vi ligger tett opp til fjorårets tall, og fortsetter samme utvikling utover høsten, vil vi motta rundt 5700-5800 saker i løpet av 2016, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i en pressemelding.

Det er pasienter og pårørende som mener at behandlingssvikt i helsetjenesten har ført til en pasientskade som melder saker inn til NPE. Det er flest erstatningskrav knyttet til skader etter ortopedisk behandling og oppfølging av kreft. Fra den private helsetjenesten er det flest saker som gjelder skader etter tannbehandling, opplyser NPE.

Opp mot én milliard

– Det er fortsatt litt tidlig å si hvor dette ender, men det meste taler for at vi i år kommer til å utbetale minst like mye i erstatninger som i fjor (933 millioner kroner), men kanskje opp mot en milliard kroner, sier Jørstad i pressemeldingen.

Erstatningsbeløpene varier fra minstebeløpet på 10 000 kroner, til millionutbetalinger i saker der feilbehandlingen har ført til omfattende og varig skade på pasienten.