Nordlandssykehuset er takknemlig: - Ikke ofte vi opplever noe slikt

Klinikksjefen ved prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset i Bodø takker alle som bidrar til innsamlingsaksjonen for hjertekompresjonsmaskiner til Lofotens ambulanser.