Har varslet politiet: "Tre uønskede pasienthendelser på Nordlandssykehuset"

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Nordlandssykehuset har siste måned hatt inntil tre uønskede pasienthendelser knyttet til likeartede, dagkirurgiske rutineinngrep, opplyser sykehuset selv i ei pressemelding.

- Vi undersøker om det foreligger en årsakssammenheng mellom hendelsene. Pasientene og deres pårørende er informert om dette. Det er så langt ikke påvist noen slik sammenheng. Etter ønske fra pasienter/pårørende vil type inngrep og konsekvenser for pasientene ikke bli omtalt.

- Vi beklager den belastning dette har påført de berørte, sier administrerende direktør Paul Martin Strand i ei pressemelding fra Nordlandssykehuset.

- Nordlandssykehuset ser alvorlig på hendelsene, og setter alt inn på å finne ut om det er feil ved eget system, rutiner eller utstyr som kan ha forårsaket hendelsene. Operasjonsområdet, der operasjonene ble utført, er midlertidig stengt og Nordlandssykehuset vil ikke utføre tilsvarende inngrep inntil videre.

- Vi har varslet, og bedt om bistand fra, utrykningsenheten ved Statens helsetilsyn. Vi har også varslet politiet i Salten og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Vi stiller alle våre ressurser til rådighet for å få klarlagt alle forhold rundt disse uønskede pasienthendelsene, sier Strand.

Artikkeltags