En pasient kommer til Nordlandssykehuset etter å ha falt ned fra en stige. Han opplyser at han har truffet bakken med hodet først, men likevel tas det ikke CT av hodet. Flere dager senere oppdages det tre brudd i nakken.

Det er sykehuset selv som melder om hendelsen.

Pasienten har vært oppegående og klaget over smerter i en arm. Sykehuset oppdager brudd i høyre arm og pasienten blir behandlet og gipset. Nakken blir undersøkt, men det tas ikke CT fordi pasienten ikke har smerter, skriver de.

Da pasienten beskriver litt nummenhet i fingrene på venstre hånd og får mye smerter i armen som er brukket, blir det besluttet å operere bruddet noen dager senere.

Pasienten klager da i tillegg over vedvarende smerter i nakken og det blir tatt CT. Bildene viser to brudd i nakken og pasienten blir lagt inn for behandling.

Kvalitetsutvalget ved sykehuset har behandlet avviket og konkluderer med at hendelsen og beskrevne symptomer burde ført til CT, innleggelse og observasjon.

Klinikken har hatt samtale med pasient og beklaget hendelsen. Kvalitetsutvalget lukker saken etter nøye gjennomgang av hendelsen og rutiner.