AN+ til kun kr. 1,- Bestill her!

Renoveringern av Nordlandssykehuset i Bodø er inne i en av de siste fasene.

Moderniseringen og utbygging av høyblokka fra 1972 ble utlyst.

Men nå må dette skyves ut i tid.

- Dette på grunn av manglende konkurranse på den utlyste byggekontrakten, skriver Nordlandssykehuset i en melding-

Nå vil kontrakten bli splittet opp og utlyst på nytt.

-  I stedet for en samlet kontrakt for bygg vil det bli lagt opp til en ny konkurranse med flere delkontrakter, heter det fra helseforetaket.

Rammen for høyblokka er på 973 millioner kroner.

Fire hovedkontrakter ble lyst ut, det vil si bygg, røranlegg, ventilasjon og elektro. Etter planen skulle byggingen startet i september i år. Det er altså de bygningsmessige arbeidene som nå lyses ut på nytt, ifølge sykehuset.

.- En ny anbudsprosess tar tid. Endelig resultat av denne prosessen må også forelegges styrene i Nordlandssykehusetsykehuset og Helse Nord. Derfor må vi forskyve på oppstarten av siste byggefase, men vi håper å være i gang tidlig på nyåret i 2017, sier utbyggingssjef Terje Arthur Olsen.

Forskjøvet oppstart innebærer også endring i planlagte flyttinger og rokader for noen enheter på sykehuset.

- Vi vil komme tilbake med nye datoer for byggestart og berørte flyttinger så snart vi har avsluttet anbudsprosessen og det foreligger en ny fremdriftsplan, sier utbyggingssjefen.

Byggeprosjektet i Bodø er nå inne i nest siste fase.

Snart starter innflyttingen i nye G-fløy og i løpet av september er enhetene på plass i totalrenoverte N-fløy. Det gamle apoteket skal rives og den nye hovedinngangen mot Parkveien åpner til høsten.