EKG viste tydelige forandringer, men hjertemedisinsk tilsyn ble ikke bestilt

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

«Pasienten var innlagt for en planlagt operasjon. På tredje postoperative dag tilkommer det en akutt forverring av pasientens kliniske tilstand som skyldes et akutt hjerteinfarkt. Det viser seg i ettertid at EKG ved innkomst hadde vist tydelige forandringer med risiko for utvikling av hjerteinfarkt. Disse forandringene var beskrevet i pasientens innkomstjournal, men det ble ikke bestilt hjertemedisinsk tilsyn til pasienten».

Hendelsen medførte en betydelig pasientskade, skriver Nordlandssykehuset.

Den tilskrives kommunikasjonssvikt mellom ulike leger.

Under tittelen vurderinger og tiltak skriver sykehuset videre at muntlige overleveringer ikke alene skal legges til grunn ved planlegging av pasientbehandlingen: «Informasjon gitt må bekreftes i den skriftlige dokumentasjonen i pasientjournalen».

Og videre:

«En endring i pasientadministrative systemer, kan forhindre lignende hendelser, og Nordlandssykehuset jobber med å få på plass en slik løsning».

Saken er under behandling hos Norsk pasientskadeerstatning.

Sykehus er pliktig å registrere og melde fra om hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig skade på pasienter. Hendelsene meldes til Helsedirektoratet. Nordlandssykehuset ønsker åpenhet om uønskede pasienthendelser. Derfor publiserer sykehuset anonymiserte versjoner av meldingene.

Artikkeltags