Nytt tilbud om hjerneslagkurs i Bodø

Arbeidsgruppen; Kristin B. Pettersen, Anniken Evjen, Heidi W. Pedersen, Maria Varlsson, Tone K. Støver. Foran fra venstre Vigdis Thuv og Karsten Seglan. Ikke tilstede: Randi Nesje, Cecilie Danielsen og Marianne Pettersen.

Arbeidsgruppen; Kristin B. Pettersen, Anniken Evjen, Heidi W. Pedersen, Maria Varlsson, Tone K. Støver. Foran fra venstre Vigdis Thuv og Karsten Seglan. Ikke tilstede: Randi Nesje, Cecilie Danielsen og Marianne Pettersen.

DEL

Nordlandssykehuset starter lærings- og mestringskurs for pasienter som har hatt hjerneslag og deres pårørende. Det første kurset arrangeres 5. og 6. Desember 2019, med oppfølgingsdag 15. Januar 2020.

På kurset vil deltagerne møte ulike profesjoner fra sykehus og kommunal rehabiliteringstjeneste i tillegg til en erfaren pasient og pårørende. Hjerneslagkurset vil ta for seg ulike tema, blant annet fra medisinsk fagkunnskap, usynlige vansker, seksualitet og samliv, språkvansker, erfaringsutveksling og sosiale rettigheter.

Nordlandssykehuset opplyser at det er plass til åtte hjerneslagrammede på kurset og det anbefales at alle har med seg en av sine pårørende. Pårørende kan også delta alene dersom den hjerneslagrammede er for dårlig til å delta.

Artikkeltags