Bygget er så dårlig at det kan utgjøre en fare for pasienter og ansatte - løsningen kan koste hundrevis av millioner

Nordlandssykehuset går videre med oppussingsprosjektet av bygningsmassen i Rønvik.