Celleprøvesaken ved Nordlandssykehuset er henlagt av Nordland statsadvokatembeter.

Det har heller ikke kommet noen klager på henleggelsen og denne er nå rettskraftig.

I desember for to år siden politianmeldte en bodøkvinne Nordlandssykehuset i Bodø for å ha feiltolket celleprøvene hennes så mange ganger at hun utviklet livmorhalskreft.

Presisering

  • Sensitiviteten av celleprøver tatt fra livmorhalsen er ikke på mer enn 50-80 prosent
  • Det vil si at de fleste kvinner som utvikler livmorhalskreft vil ha en eller flere "feiltolkede" celleprøver bak seg
  • Dette er ikke unikt for Nordlandssykehuset, men skjer landet over

 

I ettertid kom fem andre kvinner til. Siden har saken vært politietterforsket. Men nå er den altså henlagt.

Henleggelsen kommer som følge av at Statens helsetilsyn ikke anbefalte påtale mot Nordlandssykehuset i Bodø og at politiet på Helgeland, som tok over etterforskningen etter at Salten-politiet kjente seg inhabile, innstilte på det samme. 

LES MER: To eksperter skal granske sykehuset

Det erkjennes imidlertid i henleggelsen at det er påvist grove feil i tolkning av flere kreftprøver.

Straff?

I brevet der Statens helsetilsyn anbefaler politiet å ikke gi sykehuset foretaksstraff, konkluderes det samtidig med svikt i internkontrollen ved sykehuset.

Nå som straffesaken er avgjort, har imidlertid Fylkesmannen i Nordland hentet fram igjen tilsynssaken mot sykehuset. Den har vært lagt på is i påvente av utfallet av straffesaken.

Tilsynssaken er også basert på de mange feiltolkede prøvene, som oppgis å skyldes flere forhold; stor arbeidsmengde, lav bemanning og personale uten formell godkjenning til den jobben de har vært satt til.

Siden har det vært gjort store endringer i avdelingen. I et brev fra Fylkesmannen i Nordland bes sykehuset redegjøre for hvordan de nå organiserer arbeidet ved den aktuelle avdelingen ved sykehuset.

Nordlandssykehuset tar henleggelsen til etterretning og ønsker ikke å kommentere tilsynssaken før Fylkesmannen har konkludert.

Celleprøvesaken

Seks kvinner har anmeldt Nordlandssykehuset for å ha feiltolket celleprøver så mange ganger at de til slutt utviklet livmorhalskreft

Salten-politiet innledet etterforskning i januar 2014.

På høsten samme år sendte de saken til Statens helsetilsyn for å få faglig råd. Tilsynet konkluderte med at ytterligere etterforskning trengtes og sendte saken tilbake.

I november 2014 erklærte Salten-politiet seg inhabile fordi en av de fornærmede kvinnene jobber på politihuset. Helgeland politidistrikt tok over.

I januar 2015 ble to patologer oppnevnt som sakkyndige. Uttalelsen ble levert poltiet og Statens helsetilsyn

De sakkyndige skriver at deres hovedinntrykk er at screeningen ved NLSH har vært relativt veldrevet og i samsvar med retningslinjer ved andre sykehus og Kreftregisterets anbefalinger.

Statens helsetilsyn anbefalte ikke politiet å ilegge Nordlandssykehuset foretaksstraff - på bakgrunn av sakkyndigrapporten.

Politiet på Helgeland innstilte på henleggelse overfor Statsadvokaten i Nordland.

I desember 2016 henla Nordland statsadvokatembete straffesaken mot NLSH, etter råd fra Statens helsetilsyn.

I februar i 2017 konkluderte Fylkesmannen i Nordland at sykehuset ikke har brutt kravet til forsvarlighet og skrev at det ikke var gjort funn som indikerer at diagnostikk og behandling foregår annerledes ved NSLH enn andre sykehus.