Det fortsetter å tårne seg opp. Sykehuset mangler 166 millioner kroner i 2020

De økonomiske utfordringene fortsetter å tårne seg opp.