Både Nordlandssykehuset og Avisa Nordland er fornøyd med at man har kommet til enighet.

– Nordlandssykehuset ønsker å ha et åpent forhold til media og befolkningen vi skal betjene. Avisa Nordland er den største av våre lokalaviser og en viktig formidler mellom befolkningen og oss. Derfor er det viktig at AN fremstiller vårt behandlingstilbud og våre ansatte, slik at det korrekte budskap kommer frem. Det har stor betydning for befolkningens tillit til sykehuset, vårt omdømme og de ansattes arbeidshverdag.

- I denne saken feilet Avisa Nordland på flere punkter. Dette er bakgrunnen for at vi klaget avisen inn for PFU, sier direktør Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset.

Det etter at Nordlandssykehuset og Avisa Nordland er kommet til intern enighet om håndtering av PFU-klagen.

LES: AN presiserer og beklager

– Vi er fornøyd med at Avisa Nordland har forstått dette og at vi har kommet frem til en minnelig ordning der avisen beklager sin fremstilling. Det er av stor betydning, ikke minst for våre ansatte som har opplevd dette som svært krevende, sier Strand.

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland er også fornøyd med at partene er kommet til enighet.

– Dette har vært en stor og krevende sak for sykehuset, pasientene og for oss i Avisa Nordland. Vi har gjort en viktig og god jobb, men dessverre også begått feil. Og når vi har gjort feil ønsker vi å rette dette opp på en skikkelig måte. Det gjør vi gjennom de presiseringer og beklagelsen vi publiserer i dag, sier han.

– Vi har gjennom denne og andre saker hatt god dialog med Nordlandssykehusets ledelse. Jeg vil gi sykehus- ledelsen ros for velvilje og bidrag til at vi sammen fant løsning på denne saken. Det står det respekt av, sier Hanssen.