Nordlandssykehuset styrer mot gigantisk underskudd

Koronapandemien har vært tøff for helseforetakenes økonomi.