- Det er igangsatt et stort internasjonalt forskningsprosjekt i regi av WHO, der Oslo Universitetssykehus leder den norske deltakelsen. Nordlandssykehuset i Bodø er ett av 29 sykehus som deltar. Formålet er å skaffe rask kunnskap om hvor effektive og trygge potensielle Covid-19-legemidler er. Dette skriver kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset i ei pressemelding.

I følge nettsidene til Nordlandssykehuset er studien en såkalt randomisert kontrollert studie, som vil si at legemidlene testes opp mot en kontrollgruppe.

Studieansvarlig ved Nordlandssykehuset, overlege og infeksjonsspesialist Hanne Winge Kvarenes mener det er viktig at de deltar i studien.

- Så langt vet vi ikke om noen legemidler som er sikkert brukelige mot Covid-19. Nå må alle bidra. Norge har et velutviklet offentlig helsevesen som foreløpig klarer å holde godt tritt med omfanget av pandemien.

I første omgang er det to legemidler som skal testes. Noen pasienter vil få behandling med Hydroksyklorokin-tabletter, mens de andre vil få behandling med Remdesivir - som ble utviklet til bruk mot Ebola.