Det er Bane Nor som melder at det blir omfattende helgearbeid på Nordlandsbanen kommende helg.

Arbeidet medfører at strekningen fra Steinkjer til Fauske stenges for trafikk fra lørdag 10. juni klokken 0455 til mandag 12. juni klokken 0140.

Strekningen fra Fauske til Bodø stenges fra lørdag 10. juni klokken 0720 til mandag 12. juni klokken 0430.

Her finner du NSBs beskrivelse av alternativ transport på strekningene.

Ifølge Bane Nor der dette utbedringene som skal foretas, og som Rana Blad refererer til:

Mellom Bodø og Fauske skal det renskes stikkrenner og grøfter, mindre deler i sporet skal skiftes. På selve Fauske stasjon er det bytte av sviller, kantplank og lemmer over Finneid bru. På Oteråga skal det legges in to stikkrenner og en kulvert.

På strekningen fra Fauske til Rognan er det generiske kontroller samt oppgradering av et bomanlegg.

Svillebytte er et annet tiltak denne helgen; det skjer mellom Bolna og Lønsdal. På Bolna skal det også byttes kabler. Mellom Bolna og Dunderland legges det inn stikkrenner etter en utglidning.

Mellom Drevvatn og Bjerka skal det byttes stikkrenne. På Drevvatn skal det også byttes sviller i det ene sporet. Fustad bru mellom Mosjøen og Drevvatn blir sandblåst og malt i tillegg til at pilarer og fundament rehabiliteres. Kvalfors bru får nye sviller.

I Forsjordlia mellom Eiterstraum og Mosjøen skal fjellet sikres. På Majavatn og mellom Majavatn og Svenningdal skal det bygges føringsveger og sporkryssinger for kabler. Mellom Lassemoen og Namsskogan blir det både svillebytte og spunting.