44 rådmenn kjøpt ut av kommuner på under fem år

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

På knapt fem år har minst 44 rådmenn fått sparken, sluttet, blitt presset til å si opp eller gått av etter intern strid, skriver VG.

Med seg ut døren har de fått fallskjermer på alt fra 500.000 og til 2,9 millioner kroner.

Les også: Rådmann fikk lukrativ salgsavtale i sluttpakken: - Den er forferdelig for kommunen

Ifølge avisa har har kommunene i snitt betalt over 1,2 millioner kroner av skattebetalernes penger for å skille lag med rådmannen.

Statens retningslinjer for sluttavtaler sier at ledere i offentlig sektor ikke burde få mer enn det som tilsvarer 12 måneders lønn. 35 av kommunene i oversikten sprenger disse rammene. Retningslinjene gjelder i utgangspunktet ikke for kommunene, men i mange tilfeller, som når ordførerens lønn skal fastsettes, så har kommunene ofte brukt statens retningslinjer som rammer.

– At såpass mange får over 12 måneders uavkortet etterlønn er oppsiktsvekkende, mener Jan Fridthjof Bernt, som er professor emeritus i jus ved Universitetet i Bergen til VG.

Les også: Kommunene har brukt millioner på å kvitte seg med toppsjefene

Les også: - Rådmenn lever farlig

Les også: Taushet eller gull?

Siden 2014 har det vært åtte rådmenn i kommuner i Nordland som har fått sparken, sluttet, blitt presset til å si opp eller gått av.

Disse kommunene er Saltdal, Sørfold, Tysfjord, Værøy, Herøy, Sømna, Øksnes og Nesna.

Den største sluttpakken i Nordland fikk Oddbjørn Nilsen i Tysfjord. Sluttpakken var på 2 627 000 kroner.

KS, som er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, har representert kommunene på arbeidsgiversiden i flere av sluttpakkeforhandlingene.

– Er det mye å kritisere rådmannen for, vil kommunen som regel få rådmannen ut for en lavere pris. Dersom saken mot rådmannen er tynnere, så går prisen ofte opp. De fleste kommunene synes at de betaler dyrt, men likevel så tenker de vel at dette er det beste alternativet, forklarer advokat Frode Lauareid i KS til VG.

Rådmannsskifter 2000-2017

I perioden 2000-2017, har det vært 46 rådmenn i Salten-kommunene, samt Tysfjord, Røst og Værøy.

Bodø kommune har hatt to rådmenn siden 2000. Rolf Kåre Jensen tok over for Svein Blix i 2010 og sitter fortsatt. Blix sluttet etter oppnådd aldersgrense og hadde således ingen sluttavtale.

I Beiarn kommune ble nåværende rådmann Ole Petter Nybakk ansatt i 2002. Den forrige, Linda Vibeke Pedersen, sa opp på ordinær måte.

Gildeskål kommune har hatt tre rådmenn i perioden 2000-2017. Alle har sluttet for å gå over i ny jobb som de fikk etter selv å ha søkt. Det har ikke vært noen konflikt eller noe ekstraordinært knyttet til skiftene.

Fauske har skiftet rådmann fire ganger i samme periode og den femte har sagt opp med virkning fra 1. april 2018. Samtlige har gått etter eget initiativ, uten sluttavtaler.

Per A. Sperstad var rådmann i Rødøy kommune frem til 2007 og sluttet med sluttavtale. Magne Haglund tok over i 2009 og satt i stillingen fram til frem til april 2009 da han sa opp. Svend Leif Einvik begynte fra 1. januar 2011 og satt i  to år før han sa opp. Kitt Grønningsæter har vært rådmann fra 1. juli 2013 og sitter ennå.

Meløy har sin fjerde rådmann i 17-årsperioden. Hege Sørli tok over for Jørgen Kampli i 2014. Som igjen overtok for Oddrun Godejord da hun var feridig med sin åremålsperiode i 2007. Før det regjerte Ivar Skjelstad.

I Hamarøy kommune har det sluttet to rådmenn i denne perioden. Begge har vært ordinære fratredelser og dermed ingen sluttpakker.

I Saltdal har de nå sin fjerde rådmann på 17 år. Wiggo Lauritzen var rådmann fram til 2003, eterfulgt av Anna Welle som var rådmann fram til desember 2012. Begge disse gikk frivillig over i andre jobber de hadde søkt på. Elisabeth Larsen begynte etter Anna Welle, hun sluttet 30.06.16 da etter en sluttavtale med kommunen. Saltdal kommune har nå Ronny Seljeseth som rådmann.

Det har vært to rådmannskifter i Steigen siden år 2000: Roy Hansen gikk av som rådmann og over i annen stilling i kommunen i 2014. Torben Marstand rådmann fra mai 2014 til mai 2017. Han sa opp sin stilling i februar, arbeidet ut oppsigelsestid, og hadde ingen sluttavtale.

Sørfold kommune har hatt tre rådmenn siden år 2000. Én har sluttet grunnet avgang med pensjon. To har sluttet frivillig etter avtale med kommunen. Stillingen som rådmann/administrasjonssjef ivaretas for tiden av Lisbeth Bernhardsen. Rekrutteringsprosessen for ny administrasjonssjef starter nå.

Tysfjord kommune har hatt seks rådmenn fra 2000 til Arne Kvensjø ble engasjert i juli 2017. To av disse har i forbindelse med avslutningen av arbeidsforholdet inngått en særskilt avtale.

Røst har det, inkludert Inge Albrikstsen, vært tre rådmenn siden 2000. Ingen sluttavtaler, en pensjonerte seg, en gikk over i ny rådmannstilling og Albrikstsen jobber fortsatt på Røst.

Værøy har det vært sju rådmenn i perioden 200-2017: 2000-2001 Torrey Tvete – sa opp stillingen. 2001-2003 Frank Willy Larsen – sa opp stillingen. 2004-2005 Torrey Tvete – sa opp stillingen. 2005-2009 Inger Marie Sommerset – sluttavtale. 2009 – 2010 Ole Benum Alexandersen – sa opp stillingen. 2010 – 2012 Jan Tore Pedersen – sluttavtale. 2013-2017 Frank Hansen – sluttavtale.

Artikkeltags