Mistanke om syk svinebesetning i Nordland

RUDSHØGDA 20010328: Fra Hed-Opps slakteri  på Rudshøgda nord for Hamar. Levende grisunger. 
Foto: Lise Åserud / SCANPIX

RUDSHØGDA 20010328: Fra Hed-Opps slakteri på Rudshøgda nord for Hamar. Levende grisunger. Foto: Lise Åserud / SCANPIX Foto:

Av

Det er mistanke om den antibiotikaresistente MRSA-bakterien i en svinebesetning i Nordland.

DEL

Mattilsynet opplyser at svinebesetningen kan være smittet av husdyrassosierte meticillinresistente bakterier (LA-MRSA), og at de kartlegger og tar prøver av andre kontaktbesetninger.

Mens prøver analyseres i et laboratorium er svinebesetningen båndlagt. Det innebærer at det ikke kan tas dyr verken ut eller inn av gården uten tillatelse fra Mattilsynet.

Dersom det blir påvist LA-MRSA i en besetning kan det få store konsekvenser. Blir bakteriene funnet må alle dyrene slaktes eller avlives, og fjøset må vaskes og desinfiseres.

LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men mennesker med svekket helse kan få alvorlige infeksjoner om de blir smittet. Derfor er det viktig å holde forekomsten av LA-MRSA i husdyrbestanden og i befolkningen nede, og ikke minst å holde bakteriene unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem.

Sist gang det ble påvist MRSA i en svinebesetning i Norge var i februar i år i en svinebesetning i Nordland. Det var første gang siden tidlig i 2017, noe som kan tyde på at MRSA er lite utbredt her til lands.

LA-MRSA drepes når kjøttet varmebehandles, altså når kjøtt stekes eller kokes. Det er vanlig å gjennomsteke svinekjøtt i Norge. Derfor regnes faren for smitte fra mulig infisert kjøtt som svært liten.

Artikkeltags