Over tre tusen står uten jobb i Nordland

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

I en pressemelding fra NAV kommer det frem at i mars 2019 er det  2632 helt arbeidsledige personer i Nordland. Det tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent i fylket, og er en økning på åtte prosent fra fjoråret på samme tid.

Bruttoledigheten, som inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak som er rettet mot å få flere ut i arbeid er på hele 3340 personer. Noe som tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Nordland.

- Til tross for økning i ledigheten er det fortsatt mange virksomheter i Nordland som har utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft. Vi i NAV forsterker vår kontakt med arbeidsgiverne for å samarbeide om å få enda flere inkludert i arbeidslivet, sier direktør i NAV Cathrine Stavnes.

Yrkesbakgrunn

I følge NAV er det noen yrker som skiller seg ut når det kommer til arbeidsledighet i Nordland. Personer med bakgrunn fra industriarbeid (419), bygg og anlegg (365) og butikk- og salgsarbeid (303).

Fra mars i fjor finner man størst økning i ledigheten innenfor butikk- og salgsarbeid, med en økning på 67 personer som er helt arbeidsledige, etterfulgt av bygg og anlegg med en økning på 64 personer.

Kjønn og alder

Videre kommer det frem i pressemeldingen at i mars er det totalt 978 arbeidsledige kvinner, som tilsvarer en ledighetsprosent på 1,7. Tallet har økt med 104 personer fra fjoråret.

Blant menn er det totalt 1654 arbeidsledige som utgir en ledighetsprosent på 2,5. Her er økningen 86 personer sammenlignet med året før.

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 3,5 prosent. I gruppen 30-39 år er arbeidsledigheten på 3 prosent, og blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,7 prosent.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken