Unike tog kan bli en realitet: – Aller helst ser vi for oss Nordlandsbanen

Dieseltogene på vei ut: Tyskland har blitt det første landet til å teste hydrogentog i ordinær drift, og i Norge virker Nordlandsbanen å være den mest aktuelle strekningen for et slikt prosjekt.

Dieseltogene på vei ut: Tyskland har blitt det første landet til å teste hydrogentog i ordinær drift, og i Norge virker Nordlandsbanen å være den mest aktuelle strekningen for et slikt prosjekt.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

SV har fått signaler om flertall for å teste hydrogentog på Rørosbanen, Raumabanen eller Nordlandsbanen. Forslaget ble fremmet i Stortinget 4. oktober, så nå skal regjeringen ta initiativ til et pilotprosjekt med hydrogentog.

– Det er en vanlig oppfatning at toget er miljøvennlig, men i store deler av Norge er toget dieseldrevet, støyende, forurensende og i slutten av sin tekniske levetid, sier Carl Åge Bjørgan Norgessjef i Alstom Transport.

Positive til hydrogen

Forslaget dreier seg om at pilotprosjektet skal gå på en av jernbanestrekningene som ennå ikke er elektrifisert. I dag kjøres det dieseltog på Nordlandsbanen, Rørosbanen og Raumabanen.

– Disse banene er alle ikke-elektrifiserte baner, altså at de mangler stolper og ledninger som trengs for å forsyne vanlige tog med strøm. Dieselbanene utgjør en tredjedel av det norske jernbanenettet og en femtedel av den totale togtrafikken i Norge, sier Carl Åge Bjørgan.

MDG ønsket seg et prøveprosjekt med hydrogentog på Rørosbanen og Nordlandsbanen. Nå sier også Høyre, Venstre, SV og Ap at hydrogentog bør testes ut, men hvor det bør skje er de ikke enige om.

– Aller helst ser vi for oss Nordlandsbanen, men Raumabanen og andre kan også være aktuelle, sier SVs Arne Nævra til Dagsavisen.

– Nordlandsbanen er kanskje mest aktuell, sier Venstres Jon Gunnes, og viser til at det er hydrogenproduksjon i Glomfjord.

Tyskland satser

Tyskerne har valgt å satse på hydrogen, og ble i år det første landet i verden som satte hydrogentog i ordinær drift i delstaten Niedersachsen. I likhet med Norge har Tyskland dieseltog, som de ønsker å erstatte.

– Tyskland er som første land i verden i gang med hydrogentog i ordinær togtrafikk. Tyskerne har vurdert hydrogentogene som det mest konkurransedyktige nullutslippsalternativet, blant annet fordi det ikke kreves store investeringer til infrastruktur for å ta dem i bruk, sier Carl Åge Bjørgan i Alstom.

Tysklands hydrogentog Coradia iLint er produsert av Alstom og har medbrakt hydrogenkraftverk om bord.

– Toget er utslippsfritt, støysvakt og kan kjøre på strekninger der vanlige eltog ikke kan kjøre. Alstoms hydrogentog kan kjøre i 140 km/t og har en rekkevidde på 1.000 kilometer, som er mer enn nok for den 700 kilometer lange Nordlandsbanen, sier Bjørgan.

Ser på løsninger

I 2016 utredet Sintef på oppdrag fra Jernbaneverket hvilke alternativer som finnes dersom man ikke skal elektrifisere jernbanen. Forskerne konkluderte med at på de lengste banene vil batteri- eller hydrogendrevne tog være betydelig mer lønnsomt enn elektrifisering.

– Tre til fire hundre millioner kroner kan spares årlig på strekningen Steinkjer–Bodø, hvis batteri- eller hydrogendrevne tog velges framfor tradisjonell elektrifisering, viser Sintef-studien fra 2016, sier Steffen Møller-Holst markedsdirektør i Sintef.

Studien viser at besparelsen ved å droppe tradisjonell elektrifisering ved å sette opp stolper og luftledninger, blir størst på Nordlandsbanen.

Slik elektrifisering er allerede vedtatt for de 120 kilometerne mellom Trondheim og Steinkjer. Så i denne sammenhengen vil «Nordlandsbanen» si strekningen Steinkjer–Bodø.

– En batteri- eller hydrogenløsning mellom Steinkjer og Bodø ha kostet rundt 300 millioner kroner mindre per år enn elektrifisering med kontaktledning, og rundt 100 millioner kroner mindre enn bruk av biodiesel, viste Sintef-rapporten.

Dagens situasjon:

  • 20 prosent av den norske togtrafikken går på diesel, en løsning som er marginalt mer miljøvennlig enn fly og bil.
  • Elektrifisering av jernbanen er tidkrevende og svært kostbart. Kun 33 kilometer mellom Trondheim-Stjørdal er ventet å få innvilget penger til elektrifisering i 2019.
  • Ifølge en SINTEF-studie fra 2016 kan en spare mellom 300 og 400 millioner kroner årlig på strekningen Steinkjer-Bodø ved å benytte hydrogentog framfor elektrifisering.
  • 30 prosent av togene er over sin tekniske levetid og må byttes ut.

Kilde: Geelmuyden-kiese og SINTEF

Artikkeltags