Ingeniører og teknologer er sentrale i norsk samfunn og næringsliv. Skal vi ta kloke og gode valg må vi ha de beste hodene med på laget – så derfor trenger vi flere jenter.

16. november kommer prosjektet Jenter og teknologi til Nordland for å inspirere jenter i 9. og 10. klasse til å velge utdanning og karriere innen teknologi. På grunn av pandemien blir årets turne digital. Elever som deltar får oppleve foredrag, konkurranser, aktiviteter, filmer og mye annet spennende. De vil også få møte kvinnelige rollemodeller som har valgt teknologi og som deler sine erfaringer. Turneen arrangeres av NITO, NHO og Norsk senter for realfagsrekruttering (NSR).

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 34,1 prosent av studenter innen naturvitenskapelige og teknologiske fag i 2019 var kvinner. Dette er ikke godt nok for oss som vet at ny teknologi vil være avgjørende for utviklingen og utfordringene som skal forandre Norge og verden. Under koronakrisen har teknologer gitt oss nye løsninger innen alt fra hjemmekontor til bekjempelse av viruset. Dette nybrottsarbeidet er bare begynnelsen på det vi ser av kunstig intelligens, sirkulær, økonomi grønt skifte og skylagring som er eksempler på at vi i framtida vil være et høyteknologisk samfunn. Vi trenger derfor et mangfold av kloke hoder med ulike ideer og innfallsvinkler. De nye teknologinæringene er i støpeskjeen og vi vet ikke hva det neste blir – det har kanskje jentene svar på? Potensialet for å utforske og forme dem er enormt, og alle krefter må til for å finne de etiske, lønnsomme og bærekraftige løsningene.

Vi er overbevist om at underrepresentasjonen av jenter i teknologisektoren skyldes fravær av rollemodeller og innsikt i mulighetene. En undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av prosjektet Jenter og teknologi, viser at over halvparten av jentene på ungdoms- og videregående skole i liten grad har oversikt over teknologiutdanninger og mulige jobber. Dette er urovekkende når vi vet at det er stort behov for denne kompetansen i framtida.

Vi må gi jentene mer informasjon om teknologiutdanningene som finnes, og hvilke muligheter teknologi- og realfag gir senere i arbeidslivet. Jentene trenger innsikt i hvilke løsninger ingeniører og teknologer er med på å skape.

Jenter og teknologi er et forsøk på å gjøre noe med dette. Nå kommer prosjektet til Nordland. Klasser kan melde seg på via https://jenterogteknologi.com/påmelding. Vi håper at dere foreldre, lærere og rådgivere vil fortelle jentene om prosjektet og setter av tid den 16. november og gir dem muligheten til å bli med.

Dette blir gøy!