I ei pressemelding fra Pasient- og brukerombudet meldes det at Nordland får nytt pasient- og brukerombud fra 1. mars.

Det nye ombudet heter Runar Finvåg.