Samferdselsdepartementet har bevilget Nordland fylkeskommune 9,6 millioner kroner ekstra til satsing på tilrettelagt transport for de som trenger det mest. Det skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

Bevilgningen er rettet mot de med spesielle behov, blinde/svaksynte og rullestolbrukere. Pengene er ikke inkludert i midlene som årlig gis til tilrettelagt transport gjennom Transporttjenesten (TT) for funksjonshemmede.

Den ekstra bevilgningen vil gjøre det mulig for personer med de aktuelle funksjonsnedsettelsene vil få flere reiser gjennom TT enn de ville fått gjennom fylkeskommunale ordninger. Målsettingen skal være tilbud på 200 enkeltreiser per år.

- Det er tredje året vi søker om dette tilskuddet, og jeg er veldig glad for at vi nådde opp i år og fikk tildelt midler. Det vil gi en gruppe med spesielle utfordringer en enda bedre mulighet til sikker og tilrettelagt transport i forbindelse med jobb og fritid. Vi er kjempeglad for å kunne tilby dette, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).