I 2018 ba Nærings- og fiskeridepartementet SSB om en oversikt over antall norske sjøfolk. Tallene mellom 2016 og 2018 er nå klare, og viser at 2100 av Norges sjøfolk er bosatt i Nordland. Totalt viser SSBs oversikt at det jobbet 20 141 norske sjøfolkpå norske skip i fjor. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet gjengitt av NTB.

– Norge har lange og stolte skipsfartstradisjoner, og maritim næring er en av våre viktigste næringer. De over 20 000 nordmennene som har sitt arbeid til sjøs har stor betydning for konkurranseevnen til næringen, og er med på å sikre jobb- og verdiskaping over hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

SSBs tall viser en økning i antallet norske sjøfolk på skip registrert i Norsk Ordinært Skibsregister (NOR) fra 2017 til 2018, fra 15 300 til rundt 15 400. Oversikten viser også en økning i antall sjøfolk som arbeiderer om bord på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skibsregister (NIS), men en nedgang i nordmenn som jobber på utenlandsregistrerte skip. Oversikten viser også at det var 968 norske lærlinger og kadetter i 2018 på norske skip.