Nordland fylkes politikere har tatt mål av seg å drive som eiere av båter, ferger og busser. Dette "rederiet" skal skjules under et AS selskap, som skal stå for innkjøp, og utleie på anbud. Som påpekt, blir det kun mannskaoskistnader som blir på anbud. Drivstoff er lik meglers pris. Fylket må selv stå for å forsikre og vedlikehold. Politiksk og administrativt er det neppe kompetanse til å drifte slike enheter og må derfor kjøpe eksterne tjenester. Det sitter langt inne til å forstå at dette er tiltak som må stoppe opp, før alt rakner. Deres start på krampetak, er å si opp ekspeditører og terminaldrifting. Det vises en utstrakt forakt for de tjenester og nødvendige servisetjenester som blir utført. I tillegg tilbyr dem selskap som får anbudet på ruter, om at de skal bli belønnet med halve godtgjørelsen i tre år fra ekspeditørene som blir skviset ut. Dette er smøring og korrupsjon, for å oppnå sine mål om å få kuttet godstransport, og håndtering av gods til mottak og videreforsendelse.

De viser til miljø og klimabesparelser, som bare dem har muligheter til å gjennomføre. Etter mitt syn et hån mot selskap og seriøse utøvere innen Nordlands samferdsel. Det skal prøves, feiles og forsøke lappetekknik, for å vise at et feilslått samferdselskart sjal bli gjennomført... Koste hva det koste vil, selv om distriktene ligger med brukket rygg, og tjenestene så svekket at bosetting og næringsliv blir utradert. Dette vil dem ikke ta inn over seg, og prøver å fremstå som allvitere og velgjørere.

Nå bør dem vise at dem har kun fått et mandat fra velgere til å styre, og at dem bør vise seg tilliten verdig.