Fylkesadvokaten underkjente varslingsrapport: Nekter å forhandle med Sæterdal

På bakgrunn av fylkesadvokatens egne omfattende undersøkelser, har fylkesordføreren besluttet ikke å gjennomføre forliksforhandlinger med varsler Steinar Sæterdal.